Wikier

Gravide og vibrasjoner

Retningslinjen gjelder for gravide ansatte og studenter som arbeider i miljø hvor de utsettes for vibrasjoner, og for deres ledere.

English version - Pregnancy and vibrations

Temaside om HMS | Sider merket med gravid

Generelt

Du som er gravid

Gravide bør være spesielt oppmerksomme når de jobber i miljø hvor de utsettes for vibrasjoner, og sette seg inn i hva slags påvirkning dette kan ha på mor og foster.

Se også overordnet retningslinje om gravid i arbeid og studier, tilrettelegging, permisjon med mer.

Du som er leder

Eksponering for vibrasjoner kan være uheldig for gravide og foster. Ta hensyn til dette hvis du har ansvar for gravide ansatte eller studenter.

I vurderingen av arbeidsforholdene skal det også tas hensyn til den gravides egen oppfatning av situasjonen. Når den gravide ønsker det, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, tilby alternative oppgaver eller omplassering.

Se også overordnet retningslinje om tilrettelegging, risikovurdering, permisjon med mer.

Helkroppsvibrasjoner

  • Gravide bør ikke utsettes for kraftige helkroppsvibrasjoner og/eller støt mot kroppen, for eksempel ved kjøring i terrenggående kjøretøy.
  • Eksponering av hele kroppen for vibrasjoner over lang tid kan øke risikoen for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt.
  • Helkroppsvibrasjoner ved kjøring i personbil, buss, lastebil, tog eller opphold på fly eller båt innebærer ikke noen risiko

Vibrasjoner i hånd/arm

  • Kan føre til vaskulære og/eller nevrologiske skader i hender/armer. Eksempler: Hvite fingre, nedsatt berøringssans, nedsatt finmotorikk, nummenhet.
  • Kan føre til skader på muskler/skjelett i hender/armer. Eksempler: Smerter, tap av styrke, carpal tunnel syndrom.
  • Det er gjort lite forskning på hvorvidt eksponering for vibrasjoner i hånd/arm kan gi effekter som påvirker gravide og foster spesielt.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 25. august 2014 - HMSRV5106 - ePhorte 2014/.....