Wikier

PS: Fra studieåret 2020/2021 vil det ikke lenger tas opp nye studenter til Tilleggsprofiler ved IE-fakultetet. De studenter som har startet på opplegget, får fullføre dette ila studieåret 2020/2021.

Grønn IKT fokuser på løsninger og anvendelser der IKT direkte eller indirekte bidrar til bedre utnyttelse av jordas ressurser, og dermed et mer miljøvennlig eller bærekraftig samfunn.

Profilen består av to hovedretninger som både utfyller og stimulerer hverandre.

 • IKT for bærekraft - bruk av IKT i løsninger og system for utvikling av et bedre samfunn. Noen eksempler kan være IKT for fornybar energi, bedre utnyttelse av energi, redusert forurensing, modellering av klima og økosystemer, samt energivennlige bygninger, transport og byer.
 • Bærekraftig IKT - mer energieffektive IKT systemer der både maskinvare, programvare og sammensatte IKT systemer i vid forstand er utviklet for å redusere energibruken. Dette spenner over en stor del av IME-fakultets fagfelt.

Innenfor tilleggsprofilen «Grønn IKT» foreslår vi en rekke mulige tema som hver representerer en av de mange mulige samfunnsnyttige retninger for bærekraftig IKT eller IKT for bærekraft. Eksempler på slike tema eller retninger er:

 1. Risiko og miljø
 2. Sensornettverk for miljøovervåking
 3. «Internett of Things» for et bedre samfunn
 4. Energieffektiv kommunikasjon
 5. Energivennlig klimamodellering
 6. Energieffektiv datateknikk – fra materialer til beregninger
 7. Transport i smarte byer
 8. Smartgrid
 9. Høsting av energi
 10. Bærekraftige marine ressurser

Merk at det også er mulig å finne andre tema som samsvarer med den overordnete målsettingen. Hvis du har en konkret ide eller forslag, ta kontakt med koordinator Donn Morrison for å få diskutert muligheten.

Liste av relevante K-emner
 • (K) TMT4330 Resources, Energy and Environment (Ressurser, energi og miljø)
 • (K) TIØ4300 Environmental Science, Ecosystems and Sustainability (Miljøkunnskap, økosystemer og bærekraft)
 • (K) TIØ4120 Operations Research, Introduction (Operasjonsanalyse, grunnkurs)
 • (K) TPK4120 Safety and Reliability Analysis (Industriell sikkerhet og pålitelighet)
 • (K) TMR4137 Sustainable Utilization of Marine Resources (Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser)
 • (K) SOS2017 Organisation and safety

Spørmål og kommentarer til denne websiden rettes til Donn Morrison.

2471 Visninger
Målgruppe: Studenter