Wikier

Bli kjent med...

Forvaltningsloven

NTNU ønsker at du som ansatt skal få muligheten til å sette deg inn i forvaltningsloven ved å lære om dette gjennom praktiske eksempler og oppgaver som er relevante for deg i ditt arbeid.

Kurset Får Walter lov? finner du på DFØs Læringsplattform. Hver modul i kurset rettes mot et spesifikt tema som berører forvaltningsloven i praksis og det presenteres en nøtt i hver modul som blir besvart avslutningsvis i modulen. Slutten på kurset ender med NTNU-spesifikke refleksjonsoppgaver som du gjerne kan gjøre sammen med kollegaer.

DFØs e-Læringskurs

For tilgang til kurset, se instruksjon på siden over. Du får innsikt i Forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling. Når du er ferdig medkurset fortsetter du her med NTNU-spesifikke refleksjonscase.

Refleksjons- og drøftingsoppgaver

Studiesaker ved NTNU

Refleksjonsoppgave – Diskuter med en eller flere kollegaer

Du får en henvendelse som ikke inngår i ditt arbeidsområde av en person som ikke kjenner organisasjonen godt.

 • Hva gjør du og hvorfor?

Diskusjonsoppgaver

Det er juni og en rekke studenter har bedt om begrunnelse på sin eksamen innen den gitte fristen. Du vet at faglærer akkurat har startet sin 4 uker lange ferie.

 • Hva gjør du og hvorfor?
 • Hvordan kan vi legge til rette for et mer bevisst forhold til Forvaltningslovens bestemmelser ved vår enhet?

HR-saker ved NTNU

Refleksjonsoppgave – Diskuter gjerne med en eller flere kollegaer

 • Du får en henvendelse som ikke inngår i ditt arbeidsområde av en person som ikke kjenner organisasjonen godt. Hva gjør du og hvorfor?

Diskusjonsoppgaver

En ansatt søker om forskningstermin. Midt i juni innser du at fristen som er 20. juni ikke kommer til å overholdes grunnet sykefravær ved fakultetet ditt. Hva gjør du og hvorfor?

 • Hvordan kan vi legge til rette for et mer bevisst forhold til Forvaltningslovens bestemmelser ved vår enhet?

Forskningssaker ved NTNU

Diskusjonsoppgaver

 • Du får en henvendelse som ikke inngår i ditt arbeidsområde av en person som ikke kjenner organisasjonen godt. Hva gjør du og hvorfor?
 • En ph.d.- kandidat leverer en søknad om opptak til ph.d.-programmet sitt. Før svar på søknaden skal prosjektbeskrivelsen vurderes av nestleder for forskning ved instituttet. To uker inn i saksbehandlingstiden går nestleder for forskning ut i en uventet omsorgspermisjon. Hva gjør du og hvorfor?
 • Hvordan kan vi legge til rette for et mer bevisst forhold til Forvaltningslovens bestemmelser ved vår enhet?

Prosjekt og økonomisaker ved NTNU

Refleksjonsoppgave - Diskuter gjerne med en eller flere kollegaer

 • Du får en henvendelse som ikke inngår i ditt arbeidsområde av en person som ikke kjenner organisasjonen godt. Hva gjør du og hvorfor?

Diskusjonsoppgaver

En ansatt ved NTNU leverer et varsel om mulige brudd på forskningsetiske retningslinjer i et prosjekt ved din enhet. På grunn av sakens kompleksitet trenger dere mer tid til å innhente informasjon og saken går over det som kan regnes som normal saksbehandlingstid.

 • Hva gjør du og hvorfor?
 • Hvordan kan vi legge til rette for et mer bevisst forhold til Forvaltningslovens bestemmelser ved vår enhet?

Denne siden vedlikeholdes av NTNU Sak.