Wikier

Godkjenning av...

Forhåndsgodkjenning av norsk utdanning - for saksbehandler

Steg-for-steg guide for saksbehandler

Studenter kan søke om å få godkjent utdanning de planlegger å ta i nær fremtid, som kan inngå i en grad ved NTNU. Her finner du informasjon om hvordan du saksbehandler en søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

Trinn 1: Kontroller om søknaden er komplett/fullstendig

 • Søk opp studenten i FS og sjekk hvilket studieprogram emnene skal godkjennes i, og sjekk kull (FS - Student samlebilde)
  • Videresend søknaden til korrekt fakultet/institutt om saken er feilfordelt  
  • I hvilken del av programmet skal utdanningen godkjennes (obligatoriske emner/valgfrie emner/fellesemner etc.)?
 • Er all nødvendig dokumentasjon lagt ved søknaden, og er den gyldig?  
  • Er det lagt ved en pensumliste, emnebeskrivelse/ studieplan?   
 • Er søknaden er ufullstendig?
  • Be studenten om å ettersende oppklarende/ fullstendig informasjon og /eller dokumentasjon, slik at grunnlaget for saksbehandlingen blir tilstrekkelig. Sett en frist for ettersending

  Trinn 2: Kontroller utdanning 

 • Vurder omfang og faglig innhold på emnene
  • NTNU er ifølge uhl. § 3-5 pålagt å se til at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad 
  • Studenten kan ikke bruke samme emne i flere grader hvis den ene graden er opptaksgrunnlaget til den andre
 • Sjekk om lærestedet/studiet er akkreditert (*se forklaring under)
 • Sjekk nivå på emnene, opp mot nivå på emnene som skal erstattes
  • Vi godtar normalt ikke bacheloremner i en mastergrad
 • Er det nye emner som ikke er vurdert tidligere, må saken til faglig vurdering
  • Forsikre deg om at faglærer har nødvendig informasjon for å kunne gjøre en faglig vurdering:
   • Hvilket studieprogram skal emnene godkjennes i, og hvilken del av programmet? Hvor langt er studenten kommet i utdanningen (hva er fullført/hva gjenstår)?
   • Omfang og nivå på emnene det søkes om
   • Emnebeskrivelse og pensum på emnene som skal godkjennes
   • Oppgi svarfrist (normalt innen 1 måned etter av søknaden ble mottatt)
  • Husk å arkivere den faglige vurderingen, dette er nødvendig i tilfelle det blir en klagesak/det danner presendens (*se forklaring under)
 • Er det gjort lignende godkjenningssaker tidligere?
  • Finnes det tidligere saker i ephorte/ Elements som skaper presedens? Henvis til saksnummer i brevet. Det er ikke nødvendig å gjøre en faglig vurdering på nytt  

*Er et studiested akkreditert, er dette en forsikring på at skolen tilbyr studier med kvalitet godkjent som høyere utdanning i det landet hvor du skal ta utdanningen. NOKUT er ansvarlig for akkreditering i Norge.

*Presedens er en prinsipiell avgjørelse eller en praksis i offentlig forvaltning som kan danne mønster for senere lignende avgjørelser.

 Trinn 3: Skriv brev

Trinn 4: Registrer i FS

I søknader som gjelder forhåndsgodkjenning av norsk utdanning er det ikke nødvendig å registrere en godkjenningssak i FS siden dette ikke rapporteres til Lånekassen. Men det skal registreres i FS en merknad som viser at studenten har fått forhåndsgodkjent emner, og derfor kanskje ikke tar emner ved NTNU det aktuelle semesteret.

Her finner du en beskrivelse av hva som skal registreres i FS: FS - Forhåndsgodkjenning av utdanning.

Kontakt

Bruk kontaktskjema i NTNU Hjelp eller send e-post til fshjelp@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål til innholdet på denne siden.