Wikier

Flytting av arbeidssted

På denne siden finner du som informasjon om flyttegodtgjørelse for ansatte.

English version: Relocation of workplace

Temaside: Arbeidsforhold | Sider merket med godtgjørelse


Ser du etter noe annet? Forflytning av arbeidssted - Oversikt over fakultetenes skjema og rutiner som du skal følge når du skal være borte fra arbeidsplassen eller reise til utlandet.


Hvis du går fra en statlig stilling til en annen statlig stilling, og overgangen medfører at du må flytte, kan du ha rett på flyttegodtgjørelse. Det samme gjelder hvis du blir pålagt flytting på grunn av endret tjenestested.

Informasjon om flyttegodtgjørelse finner du i Statens personalhåndbok 2023 - 9.8 Særavtale om dekning av flyttekostnader.

Viktige punkter i særavtalen:

  • Arbeidsgiver avgjør om det skal gis dekning av flyttekostnader.
  • Flyttingen skal gjøres på den billigste måten for staten.
  • Hvis det brukes flyttebyrå skal det innhentes anbud fra minimum tre registrerte flyttebyråer.
  • Flyttevolumet skal tilsvare et normalvolum på 50 kubikkmeter, og dette omfatter det som normalt inngår i et innbo. Flytteutgifter for spesielle gjenstander som biler, båter o.l. dekkes ikke.
  • Det skal som hovedregel inngås en avtale om bindingstid mellom arbeidstakeren og den arbeidsgiveren som betaler flytteutgiftene, og om forholdsmessig tilbakebetaling av flytteutgiftene i tilfelle arbeidstakeren slutter før bindingstiden er over. Bindingstiden er normalt på et år. I en slik avtale skal det også avtales at det kan gjøres trekk i lønn for det beløpet som eventuelt skal betales tilbake.

Flytting til/fra utland

For mer informasjon om flytting til/fra utland, se Statens personalhåndbok 2023 - 10.6.4 Administrative bestemmelser om flytting til/fra utlandet.

Kilder

Kontakt