Wikier

Farlig gods - sikkerhetsrådgiver

Hvis du trenger hjelp til klassifisering, pakking, fylling, lasting og sending av farlig gods, kan NTNUs sikkerhetsrådgiver hjelpe deg.

English version - Hazardous goods - Safety Adviser

Temaside om HMS | Avhende risiko- og kjemikalieavfall

Sikkerhetsrådgiveren kan

  • bistå med risikovurderinger og ved spørsmål rundt lovverk og transport av farlig gods
  • utarbeide og revidere retningslinjer
  • foreta tilsyn og bistå i forbindelse med opplæring knyttet til farlig gods

Avhending av farlig avfall

Selv om NTNU har en sikkerhetsrådgiver, er det naturlig å fortsatt ta kontakt med Norsk Gjenvinning AS ved spørsmål om emballasje og merking og bestilling av transport av farlig avfall. Se Avhende risiko- og kjemikalieavfall for nærmere informasjon om avhending av risiko- og kjemikalieavfall.

Krav om sikkerhetsrådgiver

Forskrift om landtransport av farlig gods § 10 og ADR/RID 2023 kap. 1.8.3 setter krav til at virksomheter hvis aktiviteter omfatter transport av farlig gods, eller emballering, lasting, fylling eller lossing i den forbindelse, skal ha en, eller flere, sikkerhetsrådgiver(e).

«Farlig gods» er stoffer og gjenstander som er forbudt å transportere i henhold til ADR/RID, eller tillatt bare under betingelsene angitt i dette regelverket.

NTNU omfattes av regelverket i forbindelse med blant annet klassifisering, pakking, fylling, lasting og sending av farlig gods som skal transporteres på vei.

NTNU-bestemmelser

Lover

Les mer

Kontakt

Sikkerhetsrådgiver: DGM v/ Håvard Dalen, haavard@dgm.no, tlf. 952 53 270

Arve Johansen, HMS-rådgiver (ved generelle spørsmål om sikkerhetsrådgiver-funksjonen)