Wikier

Faglærers oppmøte under eksamen

Siden inneholder gjeldende instruks for faglærere/stedfortredere om tilstedeværelse/tilgjengelighet under eksamen.

English version -Presence of teaching staff during exams

Ser du etter noe annet?Temaside om gjennomføre emne | Temaside administrere eksamen | Sider merket med eksamen

Faglærers tilgjengelighet ved skriftlig skoleeksamen

  1. Faglærer/stedfortreder skal være tilgjengelig på telefon så lenge eksamen varer. Faglærer/stedfortreder kan også møte i eksamenslokalet.
  2. Dersom kandidaten mener det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet, kan kandidaten ta kontakt med eksamensvakten.
  3. Eksamensvakten sørger for at faglærer/stedfortreder blir kontaktet for å avklare eventuelle feil eller mangler i oppgavesettet.

Faglærers tilgjengelighet ved hjemmeeksamen med varighet til og med 6 timer

  1. Faglærer eller stedfortreder skal være tilgjengelig på telefon for Avdeling for utdanning (eksamenskontoret) og kandidatene i tidsrommet for eksamen.
  2. Kandidaten kan bare ta kontakt med faglærer/stedfortreder dersom han/hun mener det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet.
  3. Hvis det er behov for å gi beskjed til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), skal faglærer/stedfortreder gi beskjed til Avdeling for utdanning (eksamenskontoret) som vil sende varsel til kandidatene via Inspera og SMS.

Instruksen er vedtatt av Avdeling for studieadministrasjon 23.09.21 med hjemmel i NTNUs studieforskrift § 5-3 og delegasjonsreglementet punkt 3.2.2 (Saksnr. 2021/52233).

Se også

Oversikt over eksamenslokaler ved NTNU