Wikier

FS -...

FS - Knytte faglærere til emnerom i Blackboard

Her finner du beskrivelse av hvordan du knytter faglærere til emnerom i Blackboard via "Undervisningsenhet samlebilde" i FS.

Felles Studentsystem | Brukerveiledninger FS

For å knytte/endre faglærer til et emnerom i Blackboard, må dette registreres i fane "Personrolle" i «Undervisningsenhet samlebilde» (Modul Undervisning - Bilder - Undervisningsenhet samlebilde) for det aktuelle semesteret. Instituttet er ansvarlig for at faglærere er knyttet til korrekt emnerom i Blackbaord.

Legge til ny fagperson

For å kunne legge til ny fagperson til et emne i Blackboard, må du sette musepekeren i det nederste bildet i fanen "Personrolle" for å gjøre bildet aktivt. Trykk deretter «Ny rad». Deretter trykker du CTRL+T slik at du får opp søkefelt for å finne riktig person. Du bør hake av for at du kun skal søke frem fagpersoner.

Fnr

Alternativt kan du søke opp korrekt faglærer etter fødselsnummer. Her finner du i rullegardinen bare registrerte fagpersoner tilknyttet instituttet. Finner du ikke fagpersonen i lista, må du søke opp personen for å finne korrekt fødselsnummer via øvre menylinje Person – Personbilder – Person / Fagperson. Legg deretter inn korrekt personnummer til fagperson i fanen "Personrolle". Finner du ikke personen i FS, kan du kontakte FS-gruppa via eget skjema i NTNU Hjelp.

Roller

Vi bruker disse personrollene i "Undervisningsenhet samlebilde":

  • "Hovedlærer" og "Lærer"- brukes for faglærer(e)
  • "Assistent" - brukes for studentassistent

Periode

I motsetning til "Emne Samlebilde" hvor det er fastsatte datoer som skal brukes (kilden til emneinformasjonen på nett), er det faktiske datoer som gjelder i "Undervisningsenhet samlebilde" da disse styrer tilgangen til Blackboard.

Integrasjonen mellom FS og Blackboard overfører fra 15. september kun inneværende studieår. Overføringer fra FS til Blackboard fra foregående høstsemester blir slått av innen 1. juli, og overføringer fra foregående vårsemester blir slått av 15. september. Hvis noen skal legges til et emne fra tidligere semestre etter disse datoene, må disse legges til manuelt i emnerommene i Blackboard.

Såfremt en faglærer har hatt tilgang til et emne i Blackboard tidligere, vil tilgangen til dette emnerommet opprettholdes uavhengig av hvilken dato en setter i til-fra feltet i dag.

Emneadministrasjon i Blackboard

Det er også mulig å legge til ansatte direkte i Blackboard. Du finner mere informasjon om dette her.

2807 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt