Wikier

DORA-erklæringen

NTNU signerte DORA-erklæringen (The San Fransisco Declariation on Research Assessment) 10. januar 2018. Denne siden gir deg informasjon om hva DORA vil bety for NTNU.

English version - The DORA Declaration

Les DORA-erklæringen (PDF)

NTNUs signatur forplikter universitetet til å følge DORAs prinsipper for hvordan kvalitet på forskning skal vurderes, og får betydning for ansattelser, forfremmelser og finansiering.

DORA-erklæringens nettside

Nyhetssak i intranettet om DORA-erklæringen (krever pålogging til NTNUs intranett Innsida)

Kontakt

Thor Bjørn Arlov, Rektors stab