Wikier

Bruke bibliotekets databaser

Hvordan bruke databasene NTNU Universitetsbiblioteket har tilgang til og få tilgang til dem. Veiledningen er for studenter og ansatte.

English version: Use databases from the library


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte

Finne databasene

Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til en lang rekke databaser med forskningslitteratur innen ulike fagområder, samt databaser som inneholder standarder, patenter m.v

Du finner databasene biblioteket abonnerer på i søkeportalen Oria

Ønsker du å se en oversikt over de enkelte databasene velger du Databaser fra toppmenyen.

Der kan du søke på

  • tittel
  • type
  • fagområde

Bruke databasene

Biblioteket tilbyr hjelp til litteratursøk, men det er også gode veiledninger i de enkelte databasene.

Tilgang til databasene

De fleste databasene biblioteket gir deg tilgang til, er bare tilgjengelig for deg så lenge du er innenfor nettverket til NTNU.

For å bruke bibliotekets elektroniske ressurser utenfor NTNUs nettverk:

Koble til nettverket via VPN | koble til nettverket via NTNUs Programfarm

Utskrift eller nedlasting

Du kan skrive ut eller laste ned artikler fra e-tidsskrifter biblioteket abonnerer på fra flere av databasene.

Alle databasene lar deg laste ned litteraturreferanser til programmer som EndNote eller BibTeX.

Se også

Låne papirbøker og dokumenter for studenter og ansatte

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.