Wikier

Blackboard...

Blackboard Collaborate - Samarbeidsgrupper - Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Samarbeidsgrupper i Blackboard Collaborate. 

English version: Coming.

Temaside om Blackboard

Ofte stilte spørsmål om Samarbeidsgrupper i Blackboard Collaborate

Kan eksisterende grupper hentes fra Blackboard og inn i Samarbeidsgrupper (Break-out groups) i ei Collaborate-økt? 

Nei, dette går dessverre ikke an. Samarbeidsgrupper i Collaborate fordeles tilfeldig eller manuelt. Du kan enten fordele studentene selv manuelt; eller hake av for at studentene kan bytte gruppe og de kan selv fordele seg; eller du kan sørge for at Collaborate er et av gruppeverktøyene for gruppene i Blackboard. Dermed får eksisterende grupper hver sin Collaborate-økt.  

Jeg bruker Gruppeverktøyet i Blackboard, og ønsker at de samme gruppene skal brukes i Samarbeidsgrupper i Collaborate. Hvordan kan jeg få til dette?

Det er ingen automatisk kobling mellom grupper i Blackboard og Samarbeidsgrupper i Collaborate. Den eneste måten å få til en form for “gjenbruk” av eksisterende grupper på, er å sørge for at gruppene i Blackboard har et nummer (gruppe 1, 2, 3 etc.). Så fordeles studentene tilfeldig i Samarbeidsgruppene, samtidig som du har haket av for at studentene selv kan bytte gruppe. Da må studentene selv flytte seg til samme gruppe(nummer) som de er medlem av i Blackboard.  

Jeg ønsker at studentene i Samarbeidsgrupper kan ta kontakt med meg (som er moderator) slik at jeg kan “besøke” gruppene deres. Hvordan får jeg til dette?

Du kan på forhånd huke av for å tillate privat chat med moderator slik at de kan ta kontakt med deg via chatten, eller du kan be de rekke opp hånda (funksjonen nede i Profil-panelet), og du vil da se hvem som ønsker at du skal komme på besøk. Husk å avtale på forhånd med studentene hvordan de kan ta kontakt med deg.  

Er samarbeidsgrupper kun for sanntid?

Samarbeidsgruppene administreres av moderator og krever deltakelse i sanntid. Moderator starter og avslutter dette gruppearbeidet, og samarbeidsgruppene eksistere der og da.   

Har man tilgang til grupperommet etter at man har avsluttet Samarbeidsgrupper?

Nei, når gruppesamarbeidet er avsluttet blir samarbeidsgruppene lukket. Alternativet er å bruke gruppeverktøyet i Blackboard, hvor studentene selv kan jobbe sammen i Collaborate. Dette krever at verktøyet er med i lista over valgte gruppeverktøy. Da kan studentene selv starte egne sesjoner.  

2280 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Blackboard