Wikier

Barnehage og skole ved utenlandsopphold

Her finner du informasjon om barnehage og skole i forbindelse med forskningstermin i utlandet.

English version - Schools for your children during your sabbatical year.

Ser du etter noe annet? Temaside om Forskningstermin | Sider merket med barnehage.

Barnehage eller skole i utlandet

Skal du ha forskningstermin i utlandet kan vertsinstitusjonen være behjelpelig med å finne barnehage eller skoleplass. På samme måte som i Norge, henger valg av skole/skolekrets ofte sammen med bostedsadresse.

Dere kan i tillegg finne noe informasjon om skoler og barnehager på følgende sider:

Ta med dokumentasjon på barnets skolegang i Norge, eksempelvis pensumlister og læreplaner. Noen utenlandske skoler krever helseattest og dokumentasjon på gjennomførte vaksiner. Noen skoler kan også kreve vigselsattest eller bekreftelse på samboerskap fra foreldrene. Det er viktig å forberede alle dokumenter for skole og barnehage i god tid

Valg av skole henger ofte sammen med bostedsadresse. Det kan være et poeng å se etter skoler som har god undervisning av fra utlandet, for eksempel ekstraundervisning i engelsk. Mange land har en oversikt på nett over skolevurderinger.

Skolepenger

Noen land krever skolepenger. Dette gjelder spesielt i engelskspråklige land og på internasjonale skoler. Skolepenger i utlandet som overstiger utgifter til skole/barnehage i Norge er fradragsberettigete utgifter og vil normalt kunne utbetales skattefritt til den ansatte.

Hjemmeskole

Det er mulig å søke om å la barna gå i hjemmeskole dersom en av foreldrene er hjemmeværende under utenlandsoppholdet. Om dette er mulig bestemmes av reglene i oppholdslandet. Ta kontakt med oppvekstkontoret i kommunen din i god tid før avreise om dette er aktuelt.

Utmelding fra skole/barnehage

Utmelding fra skole i Norge

Foreldre skal melde fra til skolen om at barnet blir tatt ut av undervisningen. Da kan klarlegges hvilke konsekvenser utenlandsoppholdet vil få for barnets videre skolegang. Barnet kan i utgangspunktet ikke innvilges lengre permisjon fra skolen enn 14 dager. Vanlig praksis er å melde barnet ut fra skolen og melde inn igjen ved flytting tilbake til Norge.

Utmelding fra privatskole

Har dere barn på privatskole kan det søkes om utvidet permisjon fra rektor. Dere må være innstilt på avslag og tap av skoleplassen. Dere må søke om skoleplass på nytt i god tid før retur.

Barnehage

Dersom barnet går i barnehage bør du sjekke om barnet kan beholde barnehageplassen i Norge. En barnehageplass kan ikke stå tom i mange måneder og det er ingen garanti for å beholde plassen.

Relevante lenker