Wikier

Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap

På denne siden finner du sammensetning for ansettelsesutvalget ved IV.

Temaside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Sammensetning

Olav Bolland | Dekan | Leder

Maria Fernandino | Professor | Medlem

Jan Arve Øverli| Professor | Medlem

Ole Jonny Klakegg | Professor | Varamedlem

Erin Bachynski-Polić | Professor | Varamedlem

Jan Ola Strandhagen | Professor | Varamedlem

Amund Skavhaug | Professor | Varamedlem

Mara Gabriela Diaconu | Postdoktor | Medlem

Oddbjørn Kildal | Postdoktor | Varamedlem

Henrik Aleksander Nilsen | FTV | Medlem

Siri Mostad Larsen | FTV | Varamedlem

2859 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Råd og utvalg