Wikier

Økonomisk støtte under forskningsterminen

På denne siden finner du informasjon om økonomisk støtte til forskningstermin ved NTNU. Økonomisk støtte forutsetter at du har søkt og fått innvilget forskningstermin


English version - Economic support during our sabbatical

Temaside om forskningstermin | Sider merket med forskningstermin


Økonomisk støtte til forskningstermin i utlandet

NTNU tildeler mobilitetsstipend etter faste satser for vitenskapelige ansatte som tar hele eller deler av forskningsterminen i utlandet og hvor ikke annen støtte er innvilget. NTNUs mobilitetsstipend skal gå til å dekke etablerings- og merkostnader ved reise til utlandet og skal ikke finansiere forskningsprosjektet. Vitenskapelige ansatte som skal ha utenlandsopphold skal før oppholdet starter inngå en egen kontrakt med arbeidsgiver. Kontrakten regulerer oppholdet og økonomiske støtteordninger.

Satser

NTNUs mobilitetsstipend er basert på Forskningsrådets satser: Sats (a) gjelder hvis du reiser alene; sats (c) gjelder hvis du reiser med ektefelle/registrert samboer og barn (totalt tre eller flere personer). I tillegg har NTNU en egen månedssats, (b), hvis du reiser sammen med ektefelle/registrert samboer eller ett barn (totalt to personer); da økes månedssats (a) med 37,5 %.

NTNUs mobilitetsstipend gis etter følgende fordeling per måned, såfremt ikke annen finansiering er innvilget (satser per 01.01.2024):

a) Den ansatte drar alene, 1 person = kr 23 000 per mnd.
b) Den ansatte drar sammen med ektefelle/registrert samboer eller 1 barn, 2 personer = kr 31 625 per mnd.
c) Den ansatte drar sammen med ektefelle/registrert samboer og barn, 3 personer eller flere = kr 39 000 per mnd.

NTNU dekker i tillegg én reise tur/retur på billigste reisemåte for den ansatte og medfølgende familie/registrert samboer, såfremt ikke annen støtte er innvilget. Dekning av reiseutgifter for medfølgende familiemedlemmer forutsetter at familien oppholder seg sammen med den ansatte i utlandet i minimum 3 måneder. Arbeidsgiver dekker ikke reiseutgifter for at familien skal kunne besøke den ansatte i utlandet.

NTNUs mobilitetsstipend skal gå til å dekke etablerings- og merkostnader ved opphold i utlandet. Dersom den ansatte ikke har merkostnader til bolig under utenlandsoppholdet kan mobilitetsstipendet bli redusert med 30%. Dette gjelder f.eks. i tilfeller der den ansatte bor gratis, eller bor i eget hjem i utlandet.

Barn, som reiser med sine foreldre på forskningstermin til utlandet, er barn under 18 år, eller som fortsatt går på videregående skole.

Mobilitetsstipend og reiseutgifter utbetales i henhold til faktisk gjennomført reise og status.

Har du mindre enn 100% stilling på NTNU vil størrelsen på mobilitetsstipendet normalt følge stillingsandelen.

Slik håndteres mobilitetsstipendet.

Annen støtte

Det gis videre støtte til følgende dokumenterte utgifter etter søknad:

Plikt til å søke støtte til mobilitet hos eksterne kilder

Utreisende vitenskapelige ansatte har plikt til å søke finansiering til støtte for mobilitet fra eksterne kilder såfremt slike finnes. NTNUs mobilitetsstipend til utenlandsopphold avkortes mot andre stipend som er tildelt for å dekke etablerings- og merkostnader for samme utenlandsopphold.

Søke forskudd på mobilitetesstipend før forskningstermin?

Se Forskudd mobilitetsstipend forskningstermin

Hjelp og administrativ støtte

Vitenskapelige ansatte som har fått innvilget forskningstermin med utenlandsopphold tilbys også bistand på følgende hovedområder:

  • Finansieringsordninger.
  • Juridisk og administrative søknader (Skatt, NAV).
  • Administrative, helsemessige og immigrasjonsrelaterte områder.
  • Økonomiske og skattemessige spørsmål, inkludert budsjett og oppgjør.
  • Praktisk bistand knyttet til bolig, skole og barnehage.
  • Kulturelle- og familierelaterte spørsmål.
  • Kontaktpersonordning som skal etablere kontakt mellom de NTNU-forskerne som har vært i utlandet og de som skal til utlandet.

Kontakt