Wikier

Videografikk

Denne siden er for alle som publiserer innhold til eksterne på vegne av NTNU. 

Sider merket med: logo og maler | videografikk 

Hva er videografikk?

Videografikk er alle grafiske elementer som brukes for å illustrere tekst, farge, navn, avsender og symboler på film. NTNUs videografiske profil er utformet for å forsterke det visuelle uttrykket og sikre at NTNUs merkevare blir ivaretatt. 

Her kan du laste ned videomalene til Adobe-pakken


Ditt oppdrag

NTNU skal fremstå som en tydelig avsender slik at våre målgrupper gjenkjenner at innholdet kommer fra oss. Alle som publiserer innhold på vegne av NTNU plikter å ivareta NTNU som merkevare både på våre egne og andres plattformer.

For å forsterke og bygge kjennskap til NTNU er det utviklet grafiske maler som skal brukes på alt innhold fra NTNU. Disse skal sikre gjenkjennelse og bevissthet til NTNU som avsender på plattformer som ikke er våre egne. Det er særlig viktig å opprettholde et konsekvent visuelt uttrykk på disse plattformene, slik at vårt innhold skiller seg fra andres og gir troverdighet til innholdet som blir presentert.

Videopublisering på nett:

 • Alt innhold som publiseres på SoMe skal bruke de til enhver tid gjeldende grafiske maler
 • Ingenting skal publiseres uten at gjeldende maler og merking er brukt på riktig måte.
 • Bestem deg for én type mal i én og samme publisering - det forsterker uttrykket og avsenderidentiteten.
 • Ved behov som ikke dekkes av malene, skal man bruke riktig NTNU-font og uttrykk som samsvarer med de eksisterende malene. Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen før publisering om du er i tvil.
 • SoMe-innhold skal hovedsakelig planlegges og publiseres fra datamaskiner der de grafiske malene er tilgjengelig. 

Er du i tvil – ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen.

Veiledning for bruk av maler

 

YouTube-video: Eksempler på bruk av NTNU videografikk

Child Pages (10)

 • Videografikk - dato- og stedsgrafikk

  For å tydeliggjøre hvor og når handlingen i filmen foregår, kan man merke video med dato og sted. Grafikken er optimal for å skille mellom ulike studiesteder og tid på året Skrives i versaler,...

 • Videografikk - farge på video

  Video som produseres for NTNU skal inneholde NTNU-blå. NTNU-blå skal kun brukes i fastsatt fargeverdi, på minimum 95% gjennomsiktighet. Du kan i tillegg bruke gråtoner og lysere og mørkere...

 • Videografikk - forklaringstekst

  Som støtteelement til bilde bruker vi forklaringstekster. Forklaringsteksten er ment som en erstatter for fortellerstemme i videoen (som ofte brukes i for eksempel nyhetsreportasjer). Skal være...

 • Videografikk - grid

  På gamle TV-skjermer kunne bildet på skjermen bli utskjært i kantene og viktig informasjon forsvinne. Det er grunnen til at “title safe area”-regelen ble implementert som en standard for plassering...

 • Videografikk - navnesuper

  Når en person snakker er det lurt å legge ved en tekst om hvem det er. En navnesuper (også kalt en supring) er et grafisk virkemiddel som skal kommunisere navn, arbeidstittel- og arbeidssted. Det...

 • Videografikk - sluttplakat

  Sluttplakat skal plasseres på enden av en video for å markere at videoen er slutt. Sluttplakaten skal ikke forandres på i form og farge. Den skal alltid ha sort bakgrunn. Sluttplakaten skal være...

 • Videografikk - tekstplakat

  Tekstplakaten kan brukes til å skape skiller i historien og egner seg godt på korte videosnutter, spesielt på sosiale medier. Du kan velge mellom to varianter av tekstplakaten. Anbefalt plassering...

 • Videografikk - typografi på video

  NTNUs overordnet identitet på video bruker Open Sans som hovedfont. Open Sans Extra Bold Anbefales i versaler (store bokstaver) på overskrifter. Open Sans Semi Bold Benyttes på viktig...

 • Videografikk - undertekst

  Når det blir sagt noe i din video, skal du benytte undertekst (synktekst). Over 80% av nettvideoer konsumeres uten lyd, og bilde blir dermed eneste bærende element. Alt som sies i en nettvideo SKAL...

 • Videografikk - videobug

  En bug (vannmerke) er et lite grafisk, ofte halvgjennomsiktig, logoelement som vises i eller rundt et gitt hjørne i en video.  Bug skal brukes på all video produsert av og for NTNU Ved behov der...