Wikier

Videografikk

Videografikk - navnesuper

Når en person snakker er det lurt å legge ved en tekst om hvem det er. En navnesuper (også kalt en supring) er et grafisk virkemiddel som skal kommunisere navn, arbeidstittel- og arbeidssted. Det er laget egne maler for navnesuper på nettvideo. Disse skal brukes på alle typer nettvideo.

Navnesuperen skal være plassert i venstre, nedre del av bildet. Følg grid for riktig plassering i bildet.

  • Navn, jobbtittel og arbeidssted skrives med Open Sans Extra Bold
  • Plassering av navnesuper skal ALLTID plasseres i nedre del av bildet.
  • VIKTIG: Navnesuper skal plasseres i henhold til grid 

Tips: Når du gjør et videointervju bør du ha i bakhodet at en supring skal legges på i etterarbeidet. Ikke film for tett på intervjuobjektet.

________

Plassering av navnesuper


_______