Wikier

Uniped

Utdanningsfaglig basiskompetanse

Se også: Uniped | Information in English

Uniped-programmet møter regjeringens krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Endringene i forskriften trådte i kraft 1. september 2019.

Søknad om plass til våren 2024

Vi åpner for påmelding 18. oktober - lenke kommer
Søknadsfrist: 1. november

Trondheim: 2 grupper (undervisningsspråk norsk og engelsk)
Ålesund: 1 gruppe (undervisningsspråk engelsk )

Antall plasser: 3 grupper á 25

Gjøvik: Planlagt våren 2025

Ved stor pågang får fast vitenskapelig ansatte med undervisningsoppgaver prioritet. Alle påmeldte vil få en automatisk generert mail om at de er satt på venteliste. Info sendes ut etter søknadsfristen.

Information for non-Norwegian speaking employees

Informasjon om Uniped-programmet

Krav til godkjenning og omfang

Skisse over programmet

Omfanget er på totalt 200 timer. Arbeidsbelastningen er 110 timer på første semester og 90 timer andre semester. Første semester består av en introduksjonsdel med samlinger inkludert selvstudium mellom hver av disse, kollegaveiledning og prosjekt. Andre semester gjennomføres valgbare moduler, eventuell videreføring av prosjekt og en avslutningsoppgave.

For å bestå programmet må deltakerne være tilstede på alle samlinger og gjennomføre alle aktiviteter knyttet til disse, samt fullføre kollegaveiledning og prosjekt. Flere av arbeidskravene er tett knyttet til din egen undervisning og det er derfor et krav at du i perioden programmet pågår har undervisning. Det forutsettes at deltakerne er ansatt ved NTNU i hele perioden og har nødvendige tilganger til Blackboard. Utviklingsprogrammet utgjør 200 timers arbeid og dekker kravene i Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Det er derfor viktig at deltakelse på programmet, og hvordan det skal tilrettelegges for gjennomføring er avklart med nærmeste leder (ref. Personalreglement for vitenskapelige stillinger, del III – 7.3b).

Tema for de enkelte samlinger publiseres før oppstart.

Samlingsdatoer introduksjonsdel våren 2024

Trondheim
(undervisningsspråk norsk)
Info for English group and Ålesund
Samling 1 kl. 09:00-15:45 Tirsdag 16. januar
Samling 2 kl. 09:00-12:00Tirsdag 30. januar
Samling 3 kl. 09:00-12:00Tirsdag 27. februar
Samling 4 kl. 09:00-12:00Tirsdag 12. mars
Samling 5 kl. 09:00-12:00Tirsdag 9. april
Samling 6 kl. 09:00-12:00Tirsdag 23. april
Samling 7 kl. 09:00-15:45Tirsdag 21. mai

Alle samlinger er planlagt som fysiske møter.

Vi anbefaler alle å sette av litt tid i kalenderen sin til møte med kollegaveiledningsgruppen i for-/etterkant av halvdagssamlingene (2-6).

Valgbare moduler i del to av programmet

Modulene som skal gjennomføres som del to av programmet annonseres ved oppstart av hvert semester på wiki-siden for valgbare moduler.

Overordnet læringsutbyttebeskrivelse

Den sentrale visjonen for programmet er at deltakerne utvikler en kritisk reflekterende tilnærming til undervisning, veiledning, læring og vurdering (UVLV). Se detaljert oversikt over overordnet LUB (læringsutbyttebeskrivelse).

Pensumlitteratur og kursmateriell

Tilgjengelig i Blackboard etter oppstart.

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 59 52 69

E-post: uniped@ipl.ntnu.no

Abonner på UNIPED meldingskanal