Wikier

Tillatte hjelpemidler på eksamen

Hva slags kalkulator kan jeg bruke? Har jeg lov til å bruke ordbok på eksamen? Her ser du reglene som gjelder. Hvilken kalkulator og hjelpemidler du har lov til å bruke står også på forsiden av eksamensoppgaven din.

English version - Permitted examination aids

Temaside om Eksamen | Sider merket med eksamen

Hjelpemiddelkoder

Hjelpemiddelkodene A-F er i utgangspunktet vedtatt for teknologistudiene ved gamle NTNU, men benyttes også ved en del andre studier.

A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

E: Ingen hjelpemidler tillatt.

F: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Ingen kalkulator tillatt.

G: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

H: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

I: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Ingen kalkulator tillatt.

Ved muntlig eksamen brukes hjelpemiddelkode D hvis annet ikke er avtalt med faglærer.

Hjelpemiddelkode "hjelpemidd" - Hjelpemidler i henhold til emnebeskrivelse.

Hjelpemiddelkode "lovsamling" - Lovsamling og/eller utskrifter fra Lovdata

Hjelpemiddelkode "Lovdata" - Tilgang til web-ressurs Lovdata PRO

Kalkulator

Hjelpemiddelkode A, H og G. Ved bruk av "alle kalkulatorer" gjelder følgende:

  • Skal ikke ha kommunikasjonsmuligheter med andre dataenheter
  • Tillates ikke tilkoplet strøm
  • Skal ikke støye
  • Skal ikke ha annet avlesningsutstyr enn display
  • Skal bare utgjøre én - 1 – gjenstand
  • Skal ha lommeformat

Hjelpemiddelkode B-D "bestemt, enkel kalkulator". Følgende enkle kalkulatorer er godkjent:

  • Casio FX-82CW, Casio FC100 V2, Casio fx-82ES PLUS og Casio fx-82EX
  • Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College
  • Hewlett Packard HP30S
  • Annen kalkulator kan tillates ut fra særskilte forhold i emnet. Kalkulatoren skal da være angitt i emnebeskrivelsen og på forsiden av eksamensoppgaven.

Ordbok på eksamen

Du får bruke enkel tospråklig ordbok hvis eksamen avvikles på et annet språk enn morsmålet ditt. Du trenger ikke å søke om det.

For språkstudier tillates bare de ordbøkene som det eventuelt er opplyst om på eksamensoppgaven. Ordbøker blir kontrollert av inspektør før eksamen.

Private eiendeler

Alle vesker og private eiendeler, også mobiltelefoner, må du plassere på anvist plass i eksamenslokalet.

244444 Visninger