Wikier

Gravide og biologiske faktorer

Retningslinjen gjelder for gravide ansatte og studenter som arbeider i miljø med biologiske faktorer, og for deres ledere med ansvar.

English version - Pregnancy and biological factors

Temaside om HMS | Sider merket med gravid

Generelt

Du som er gravid

Gravide må være spesielt oppmerksomme på all merking i lokalene hvor de jobber, og sette seg nøye inn i om de kan utsettes for biologiske faktorer. Under svangerskapet er fosteret godt beskyttet mot de fleste infeksjoner som den gravide kan bli utsatt for, men det finnes enkelte unntak.

Se også overordnet retningslinje om gravid i arbeid og studier, tilrettelegging, permisjon med mer.

Du som er leder

Hvis gravid ansatt eller student har arbeidsoppgave der hun blir utsatt for infeksjonsfare, og den aktuelle infeksjonen kan føre til fosterskade, har arbeidsgiver plikt til aktivt å legge arbeidet til rette slik at arbeidstaker ikke blir utsatt for denne risikoen.

Som leder har du ansvar for å gjennomføre risikovurdering og iverksette eventuelle tiltak.

I vurdering av arbeidsforholdene skal det også tas hensyn til den gravides egen oppfatning av situasjonen. Når den gravide ønsker det, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, tilby alternative oppgaver eller omplassering.

Se også overordnet retningslinje om risikovurdering, tilrettelegging, permisjon med mer.

Risikovurdering

I henhold til Forskrift om utførelse av arbeid § 6-1 skal enheten gjennomføre risikovurdering før planlagt aktivitet. Risikovurderingen skal foretas på grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, særlig:

 • Hvilke biologiske faktorer kan forekomme.
 • Hvilke giftige (toksiske), allergiske eller andre skadelige stoffer de biologiske faktorene kan gi opphav til.
 • Hvilke smitterisikogruppe de biologiske faktorene plassert i.
 • Opplysninger om sykdom forårsaket av de biologiske faktorer som den gravide kan pådra seg i forbindelse med arbeidet; enten av smittsom (infeksiøs), allergisk eller toksisk art.
 • Anbefalinger fra om at det bør iverksettes spesielle verne- og sikkerhetstiltak for å beskytte gravide når de eksponeres eller kan bli eksponert for biologiske faktorer i sitt arbeidsmiljø.
 • Sannsynligheten for at gravide kan få helseskade av de biologiske faktorer.
 • Kunnskap om at en sykdom som er påvist hos den gravide kan ha direkte forbindelse med vedkommende sitt arbeid.

Biologiske faktorer og risiko ved graviditet

Gravide skal ikke arbeide med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 eller 4. Gravide kan arbeide med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2 dersom risikovurdering viser at det er tilrådelig.

Eksempler på biologiske faktorer som kan smitte fosteret under graviditeten eller smitte barnet under eller etter fødselen:

 • Hepatitt B
 • Hepatitt C
 • HIV
 • Herpes
 • Tuberkulose
 • Syfilis
 • Vannkopper (varicella)
 • Tyfus

Andre faktorer som røde hunder (rubella) og toksoplasmose kan skade fosteret. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere i risikoyrker (for eksempel ansatte i barnehager/skoler) blir immunitetstestet for vannkopper, toksoplasmose og parvovirus (erythema infectiosum).

Hepatitt B og Hepatitt C blir først og fremst spredd ved «blod-til-blod» overføring. HIV-smitte kan bli spredd på samme måte. Smitteoverføring kan skje ved at viruset kommer inn i blodet ved stikk, ferske hudskader og sår.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 29. august 2014 - HMSRV5103 - ePhorte 2014.....