Wikier

Bruk av vedlegg i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte

Vedlegg, case-beskrivelser, ressurser, formelark og lignende kan legges inn i Inspera Assessment på flere måter. På denne siden får du hjelp til å velge hva som egner seg best for ditt oppgavsett.

English version: - This article exists only in Norwegian.

Temaside administrere eksamen | Temaside Planlegge og gjennomføre undervisningen | Sider merket med eksamen | Ofte stilte spørsmål

 Logg inn i Inspera

MåteEgner seg for
Tekst i oppgavetekstenKorte tekstlige beskrivelser og bilder som lett kan legges inn i oppgaveeditoren i Inspera Assessment. Angår 1 oppgave.
PDF i oppgavetekstenSpesielt formatert tekst og bilder som for eksempel en artikkel, en formelsamling eller lignende. Kan være noe lengre tekst. Angår 1 oppgave.
SeksjonsdokumentTekstlige beskrivelser og bilder som lett kan legges inn i oppgaveeditoren i Inspera Assessment. Angår alle oppgavene i en seksjon.
PDF som ressursSpesielt formatert tekst og bilder som for eksempel en artikkel, en formelsamling eller lignende. Kan være noe lengre tekst. Angår alle oppgavene i hele oppgavesettet.
URL som ressursFunksjonaliteten for URL som ressurs skal IKKE benyttes uten nærmere avtale med Eksamenskontoret/IT.

Generelt om bruk av vedlegg i digital skoleeksamen

Dersom det skal brukes vedlegg i en digital skoleeksamen, enten det er PDF på enkeltoppgaver, i seksjonsdokumenter eller PDF-ressurser, så er det vikig at det ikke er klikkbare lenker i vedlegget/seksjonsdokumentet/ressursen. På en digital skoleeksamen benyttes Safe Exam Browser (SEB) og hvis kandidatene klikker på en aktiv lenke i et vedlegg kastes de ut av SEB og får åpen tilgang til internett. Vær nøye med å fjerne alle klikkbare lenker fra vedlegg. Det gjelder for eksempel

  • lenker til eksterne nettsider i tekst
  • lenker som automatisk åpner e-postklient (klikkbare e-postadresser o.l.)
  • fotnoter i referanselister

Tekst og bilder i oppgaveteksten

Tekst og bilder i oppgaveteksten

Figur 1 Tekst og bilder i oppgaveteksten

PDF i oppgaveteksten

En PDF i oppgaveteksten gir et søkbart dokument hvor studentene også kan zoome inn på detaljer. Les mer om hvordan du legger inn PDF i en oppgave.

PDF i oppgaveteksten

Figur 2 PDF i oppgaveteksten

Tekst og bilder i seksjonsdokument

Ved bruk av seksjonsdokument vil samme innhold vises for flere spørsmål. Les mer om seksjoner eller se Inspera sin brukerdokumentasjon for seksjoner. Vi anbefaler at seksjonsdokumentet legges venstrejustert, ikke øverst, da dette gir bedre lesbarhet på bærbare PC-er.

Tekst og bilder i seksjonsdokument

Figur 3 Tekst og bilder i seksjonsdokument

PDF som ressurs

Ved bruk av ressurs vil PDF-filen være tilgjengelig i hele oppgavesettet. Studentene kan enkelt veksle spørsmålet og et eget vindu hvor ressursen (PDF-filen) åpner seg. Se mer om ressurser.

PDF som ressurs

Figur 4 PDF som ressurs

URL som ressurs

Inspera Assessment har funksjonalitet for å benytte ressurser i form av PDF-filer og eksterne kilder (URL-er) under eksamen. Funksjonaliteten som gir mulighet for å legge til PDF som ressurs gjør det også teknisk mulig å legge til lenker (URL-er) til eksterne ressurser. NTNU har imidlertid ikke åpnet for fri bruk av URL-er som ressurs på grunn av usikkerheten dette kan medføre for eksamensgjennomføringen. Bruk av eksterne kilder (URL-er) kan øke risikoen for eksamensgjennomføring som følge av ressursen kan bli utilgjengelig, endring av innholdet eller annet. Bruk av denne funksjonaliteten ble derfor behandlet som sak 27/2018 i Utdanningsutvalgets møte 14. september 2018. Utdanningsutvalget åpnet da for utprøving av denne funksjonaliteten med blant annet Lovdata.no. Det er imidlertid ikke gitt åpning for fri bruk av eksterne kilder som ressurser under eksamen.

Funksjonaliteten for URL som ressurs skal derfor IKKE benyttesuten at dette er avklart med Eksamenskontoret/IT.

Hvis det avdekkes at enkelte faglærer uvitende har tatt i bruk denne funksjonaliteten, vil Avdeling for Studieadministrasjon kontakte hovedansvarlig for prøven og anmode om at oppgavesettet endres. Hvis dette ikke avdekkes og det oppstår problemer med den eksterne ressursen, kan det medføre klage på formell feil og behov for gjennomføring av ny eksamen.

Om du har spørsmål, vennligst ta kontakt med digitaleksamen@sa.ntnu.no.