Wikier

Vitenskapsmuseets profilering

Her finner du ulike ressurser til bruk i profilering og presentasjon av NTNU og NTNU Vitenskapsmuseet.

Bakgrunn

Navn

Fremmedspråklige betegnelser på enheter ved NTNU Vitenskapsmuseet

Logo og maler

Logoer og maler NTNU og NTNU Vitenskapsmuseet

Powerpoint

Profileringstøy og profileringsartikler

Bestille feltantrekk (pdf)

NB: Alle artikler og -tøy med profilering av Vitenskapsmuseet og museets enheter skal godkjennes av Markedførings- og profileringsgruppa ved museet. Kontakt Yrja Flem.

Se også notat om reglement for profilert bekledning, som ledermøtet diskuterte i mai 2013.

NTNU-profilartikler

Bilder

Museet har konto på bildedelingstjenesten Flickr, der vi gjør bilder tilgjengelige for allmenn bruk. Husk å kreditere.

NTNU Vitenskapsmuseets policy for deling av foto og data.

Bilder fra NTNU.

Kontakt

Kontakt Yrja Flem for spørsmål eller dersom du vil bidra med bilder museet kan dele.