Wikier

Utskrift - leveranse av kopipapir - toner og rekvisita

På denne siden får du informasjon om de nye rutinene for levering av kopipapir, toner og rekvisita for NTNU.

Temaside om utskrift og kopi | Sider merket med utskrift

NTNU i Trondheim endrer fra 16. januar 2017 rutinene for levering av kopipapir, toner og rekvisita. Gjøvik og Ålesund beholder sine nåværende rutiner. 

Endringen innebærer at NTNU-IT og NTNUs driftsavdeling bestiller og leverer ut kopipapir, toner og rekvisita til Ricoh- og Xerox-skrivere. Alle andre typer skrivere (som HP, Dell, Brother, Minolta og Kyocera) fases ut over tid og inngår ikke i ordningen.

Kopipapir

Går det tomt for papir må det varsles til Orakeltjenesten.

Toner

Alle Ricoh- og Xerox-skrivere rapporterer behov for ny toner direkte til leverandørene. Når toneren ankommer NTNU blir den enten sendt direkte til opprinnelig kontaktperson (en pr skriver) eller til driftsoperatørene. Kontaktperson eller driftsoperatør må da legge toner på egne tonerlager og oftest er det en hylleplass eller lagersted i nærheten av skriveren som er merket med ‘Lagerplass for toner til skriver’. Bruker bytter selv toner når skriver varsler at den har blitt tom. Er du usikker på hvordan toner skriftes, ta kontakt med Orakeltjenesten og de kan enten assistere deg over telefon eller henvise oppgaven til Campus-IT.

For studentprintere er tonerlageret tilgjengelig for studentoraklene som bytter toner på studentprinterne.

Toneren skal ankomme lagerhylla i rimelig tid før skriveren går tom for toner. Hvis skriveren går tom for toner før ny toner er utplassert, ring eller send en e-post til Orakeltjenesten som overfører oppgaven til IT-drift (Utskrift).

Rekvisita og service

Med rekvisita menes alt annet utstyr enn toner, som stifter til skriverens stiftemaskin, waste bin, tromler, fuser osv. Dette blir ikke automatisk bestilt av skriveren og må derfor meldes inn. Ring eller send en epost til Orakeltjenesten og de overfører oppgaven til den lokale Campus-IT.

Kontakt

Kontakt Orakeltjenesten ved spørsmål og behov for hjelp