Wikier

Tilgang til digitalt materiale fra Nasjonalbiblioteket

Du får tilgang til digitalt materiale i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, nb.no. Vitenskapelig ansatte får direkte tilgang ved innlogging. Studenter må først logge inn med Feide-id, deretter søke om tilgang.

Skjermdump av nettsiden hos Nasjonalbiblioteket

Tilgangen til materiale i nb.no gis til forsknings- og dokumentasjonsformål.

Vitenskapelig ansatte

Øvrige ansatte, studenter og eksterne

  1. Innlogging med MinID eller Feide
  2. Send søknad om tilgang fra "Nasjonalbiblioteket Seksjon Publikumstjenesten, Veiledningen"

Skjermdump av at man i rullgardinmeny skal velge "Nasjonalbiblioteket Seksjon Publikumstjenesten, Veiledningen"

Tilgang til pliktavlevert materiale i UH-sektoren

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål ved norske universitet og høgskoler. Les mer om ordningen hos Nasjonalbiblioteket.