Wikier

Teknisk utstyr ved biblioteket

På denne siden finner du informasjon om de ulike typene utstyr du kan bruke som finnes ved NTNU Universitetsbiblioteket.

English version - Equipment in the library


Bibliotektjenester for studenter I Bibliotektjenester for ansatte


Du må være pålogget bibliotekets PC for å tilgang til dine dokumenter og andre ressurser, som for eksempel Blackboard.

Ansatte og studenter ved NTNU som bruker laptop, kan logge seg på NTNUs trådløse nettverk Eduroam. Oppgi ‘brukernavn@ntnu.no’ og ditt NTNU-passord for å logge deg på Eduroam.

Gjester kan bruke ntnuguest, eller hvis du er på St. Olavs hospital, gjestenettet til Helse Midt: GjestenettHMN

Hjelp til å koble til eduroam for NTNU-ansatte og -studenter

Utstyr hos bibliotekavdelingene

Klikk på bibliotekets navn for mer informasjon.

Bibliotek

PC for pålogging PC uten pålogging Mikrofilmapparat Annet
Arkitektur- og byggbiblioteket 10 2 - -
Bibliotek for medisin og helse 40 2 - PC med pålogging for St.Olavs
Biblioteket Dragvoll 34 7 Ja Universellrom, Videokonferanserom, VHS-/DVD- Blu-ray spiller
Biblioteket Gjøvik 5 3 - -
Biblioteket Kunstakademiet 1 1 - Skjerm for påkobling til egen laptop
Biblioteket Tungasletta 5 2 - -
Biblioteket Ålesund 11 0 - 2 Ipad-er for søking i Oria
Dorabiblioteket Ja  Ja Ja Slektsverksted
Gunnerusbiblioteket 3 0 Ja -
Lysholmbiblioteket 6 0 - -
Marinbiblioteket 5 1 - -
Musikkbiblioteket 5 1 - CD-/LP-spiller og forsterker. DVD og VHS-spiller med skjerm for fremvisning
Realfagbiblioteket 38 3 - Maker-verksted: symaskin, loddestasjon, 3D-printer, PCer for 3D-modellering
Teknologibiblioteket 11 3 Ja Universellrom
Økonomibiblioteket 8 1 - Finanssone

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket .