Wikier

Sykkelparkering

På denne siden finner du informasjon om sykkelparkering på Dragvoll, Gløshaugen, Kalvskinnet og Øya.

Parkering av sykler og el-sparkesykler skal kun skje på utvendige og innvendige områder godkjent for sykkelparkering. Leide el-sparkesykler kan kun hensettes ved obligatoriske parkeringssoner. Parkeringssonene finner du i den enkelte utleiers app. Sykler som er parkert utenfor disse områdene vil bli fjernet. Det er ikke tillatt å ta med seg private el-sparkesykler inn i NTNUs arealer dersom det ikke er et areal godkjent for sykkelparkering.

English version: Bike parking

Ser du etter noe annet? Temaside om parkering | Sider merket med garderober

Sykkelskur, garderober og sykkelpumper

Alle ansatte oppfordres til å kjøre kollektivt eller sykle til jobb. I den forbindelse jobbes det kontinuerlig med å forbedre sykkelparkeringen med bl.a. flere plasser, nye sykkelskur, trykkluft/sykkelpumper, etc.

Her finner du en oversikt over hvor alle sykkelskur, garderober og sykkelpumper er plassert på Gløshaugen og Dragvoll.

Du finner også sykkelpumpe ved hovedinngangen til Marinteknisk senter, og her finner du en oversikt over sykkelparkering på Øya.

På Kalvskinnet finnes det 210 plasser for innendørs sykkelparkering i Akrinn vest. Inngangen er fra Gunnerus gate. Her finnes også ladeskap for elsykkel og mulighet til å fylle luft og vaske sykkelen din.

NB! Tyveri og hærverk på sykler skjer dessverre også campus. Ikke parker sykkelen din ute over natten om du ikke må.

Hvem kan bruke sykkelparkeringen?

Alle med adgangskort har tilgang til sykkelskurene. Sykkelstativene kan brukes av alle.
Det er dessverre ikke nok kapasitet til at sykkelparkeringen på NTNU kan brukes til langtidsoppbevaring/lagring av sykler. Vi oppfordrer derfor alle til å ta med sykkelen hjem for lagring over en lengre periode.

Sykkelskap

NTNU har satt opp 16 sykkelskap med individuell låsemulighet som en del av et forsknings-/prøveprosjekt. Her kan du ved hjelp av adgangskortet ditt låse inn sykkelen i et metallskap som skjermer sykkelen for vær og vind.

Det er plass til 1 sykkel i hvert skap. Sykkelskapene er plassert ved Sentralbyggene på Gløshaugen.

Tilgang til skapene deles ut for 3 eller 4 måneder av gangen etter "først til mølla"-prinsippet og nye brukere vil bli prioritert. Sykkelboksene tildeles etter søknad, og søknadsfristen er den 20. i hver mnd. Sykkelskapene kan brukes av alle.

Interessert i å prøve et slik skap? Kontakt Eiendomsavdelingen: kontakt@eiendom.ntnu.no

Bilde som viser sykkelskap ved Sentralbygg 1

Innendørs sykkelparkering ved institutt for energi- og prosessteknikk (EPT)

Ansatte ved EPT har tilgang på innendørs sykkelrom B133 ved Kolbjørn Hejes vei 1C. Se retningslinjer for rommet.

Kontakt

Henvendelser om sykkelparkering meldes i NTNU Hjelp