Wikier

Råd og utvalg ved...

Studieprogramråd - AD

Mandat og sammensetning for studieprogramråd ved Fakultet for arkitektur og design (AD).

Ser du etter de sentrale sidene for studieprogramråd?

Mandat for studieprogramrådene

Studieprogramrådene ved AD forholder seg til mandat for studieprogramråd ved NTNU, vedtatt av Rektor i 2018, samt mandat for studieprogramledere ved NTNU.

Dekan forutsetter at møtehyppighet koordineres med med løpende utdanningsprosesser (se årshjulet for utdanningsprosesser ved AD) og at dokumentasjon knyttet til rådenes arbeid og rådgivning journalføres. 

Studieprogramråd

Oversikten under viser studieprogramråd i perioden 23.03.22-31.12.23 (ephortesak 22/939)

Institutt for arkitektur og planlegging (IAP)

Master i eiendomsutvikling og- forvaltning (MAIENDOM) og
Master i eiendomsutvikling -og forvaltning, erfaringsbasert  (MEIENDOM)

Master i eiendomsutvikling - og forvaltning
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Geir Karsten Hansen IAP
Intern representant Elin Røsok IAP
Vitenskapelig ansatt Alenka Temeljotov-Salaj Institutt for bygg og miljøteknikk                                   
Ekstern samarbeidspartner Gunnar Leikvam C-Alcea AS
Ekstern samarbeidspartner Per Tore Støen Trondheim Eiendom
Ekstern samarbeidspartner Ina Aspestrand Multiconsult
Studentrepresentant    
Studentrepresentant    
Sekretariat May Uran IAP     

Master i fysisk planlegging

Master i fysisk planlegging
Funksjon Navn Tilhørighet                       
Leder Helge Hillnhütter IAP                                    
Vitenskapelig ansatt Yngve Karl Frøyen IAP
Vitenskapelig ansatt Ingfrid Lyngstad IAP
Tverrfaglig samarbeidspartner Gro Rødne IAT
Tverrfaglig samarbeidspartner Rolee Aranya IAP
Tverrfaglig samarbeidspartner Aksel Tjora ISS
Ekstern samarbeidspartner Inger Marie Eggen Trondheim kommune
Ekstern samarbeidspartner Birgit Høyland Trondheim kommune
Ekstern samarbeidspartner Katrine Strømmen Trondheim kommune
Ekstern samarbeidspartner Daniele Müller Eie Universitetet i Stavanger                                            
Ekstern samarbeidspartner Kari Nordal Skogsstad     Asplan Viak
Ekstern samarbeidspartner Liv Øvstedal Asplan Viak
Studentrepresentant    
Studentrepresentant    
Sekretariat May Uran  

MSc in Urban Ecological Planning

Funksjon Navn Tilhørighet                                            
Leder Rolee Aranya/Mrudhula Koshy IAP
Vitenskapelig ansatt Brita Fladvad Nielsen ID
Vitenskapelig ansatt Patric Wallin Institutt for pedagogikk og livslang læring                           
Vitenskapelig ansatt Mrudhula Koshy IAP
Vitenskapelig ansatt Gilbert Siame IAP
Ekstern samarbeidspartner Nancy Odendaal University of Cape Town
Studentrepresentant    
Studentrepresentant    
Sekretariat May Uran IAP

 

Institutt for arkitektur og teknologi (IAT)

Master i arkitektur, 2-årig (MAAR2) og Master i arkitektur, 5-årig (MAAR)

Funksjon Navn Tilhørighet                    
Leder Gro Rødne IAT
Tverrfaglig samarbeidspartner Patricia Schneider-Marin IAT
Nestleder IAP Erik Frydenlund Hofsbro IAP
Nestleder IAT   IAT
Vitenskapelig ansatt Andreas Gjertsen IAT
Vitenskapelig ansatt Rolee Aranya IAP
Vitenskapelig ansatt Stuart Dickson IAP
Tverrfaglig samarbeidspartner Edith Lundebrekke IAT
Ekstern samarbeidspartner Paul Woodville HRTB arkitekter
Ekstern samarbeidspartner Cecilie Wille MORFEUS Arkitekter      
Ekstern samarbeidspartner Karoline Kolstad Heen MAD Arkitektur
Studentrepresentant    
Studentrepresentant    
Sekretariat Gjertrud Røe Hammern/Sarah By/                             
Anne Jørgensen Bruland
IAT/IAP

 

Bachelor i tradisjonelt bygghandverk (FTTRADBYGG)

Bachelor i tradisjonelt bygghåndtverk
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Thor-Aage Kaminka Heiberg IAT
Vitenskapelig ansatt Thomas Haupt IAT
Ekstern samarbeidspartner                                  Anne Mari Mehus selvstendig næringsdrivende   
Ekstern samarbeidspartner  Tore Rødbergshagen Innlandet fylkeskommune
Ekstern samarbeidspartner Karin Johansson Mariestad
Studentrepresentant      
Studentrepresentant    
Sekretariat Anne Jørgensen Bruland IAT

Institutt for design (ID)

Bachelor i grafisk design (BMED), Bachelor i interaksjonsdesign (BIXD), Bachelor i webutvikling (BWU),
årsstudium i webdesign (ÅRWEB), Master i interaksjonsdesign (MIXD)

Funksjon Navn Tilhørighet  
Leder Emil Bakke ID
Studieprogramleder Carlos Vicient-Monllaó      ID
Studieprogramleder Mari Hermansen ID
Studieprogramleder Evind A. Johansen ID
Studieprogramleder Mari Bjerck ID
Esktern samarbeidspartner Jon Bernholdt Olsen    Blank
Ekstern samarbeidspartner Ina Brantenberg Tank

Ekstern samarbeidspartner                                                                   

 Bruno Santos                                                 Selvklart                     
Studentrepresentant    
Studentrepresentant    
Studentrepresentant    
Studentrepresentant    
Sekretariat Nan Renée Augland        ID

 

Ph.d i arkitektur (PHAAR) og Ph.d. i design

Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Casper Boks ID
Studieprogramleder Barbara Matusiak IAT
Studieprogramleder   IAP
Vitenskapelig ansatt Rolee Aranya IAP
Vitenskapelig ansatt Branko Mitrovic IAT
Vitenskapelig ansatt Anne Britt Torkildsby ID
Ekstern samarbeidspartner Mette By Trondheim kommune                                           
Ekstern samarbeidspartne             Kristin Støren Wiggum     OsloMet
Studentrepresentant    
Studentrepresentant    
Sekretariat Sissel-Hagen Formo AD

 

5-årig master i Industriell design, MSc in Industrial Design

Oversikt MIXD
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Brita Fladvad Nielsen ID
Vitenskapelig ansatt Marikken Høiseth ID
Vitenskapelig ansatt Trond Are Øritsland ID
Vitenskapelig ansatt Jon Herman Rismoen ID
Vitenskapelig ansatt Geir Karsten Hansen IAP
Ekstern samarbeidspartner Ingvill Hoffart EGGS Design
Ekstern samarbeidspartner           Guro Nereng Fredrikstad kommune                                            
Studentrepresentant    
Studentrepresentant    
Sekretariat Torhild Skillingstad          ID

Kunstakademiet i Trondheim

Master in Fine Art og Bachelor i billedkunst

Master in Fine Art og Bachelor i billedkunst
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Leslie Johanne Johnson KiT
Vitenskapelig ansatt Jan Felix Eberhard Gmelin KiT
Vitenskapelig ansatt Alexandra Murray-Leslie KiT
Vitenskapelig ansatt Olav Kristoffersen IAP
Ekstern samarbeidspartner Johan Börjesson Trondheim kommune                                              
Ekstern samarbeidspartner           Berit Kirksæther Trondheim kommune
Teknisk tilsatt Eivind Furre Vedlog KiT
Studentrepresentant    
Studentrepresentant    
Sekretariat Diana Lindbjerg KiT

Studieprogramledere 

Oversikten under viser studieprogramledere i perioden 01.01.22 - 31.12.22

Oversikt over studieprogramledere
Studieprogram Studieprogramledere 
Bachelor i billedkunst (BBK) Leslie Leanne Johnsen
Bachelor i grafisk design (BMED) Eivind Arnstein Hermansen
Bachelor i interaksjonsdesign (BIXD) Mari Hermansen
Bachelor i tradisjonelt bygghandverk (FTTRADBYGG)                                    Thor-Aage Kaminka Heiberg    
Bachelor i webutvikling (BWU) Carlos Vicient-Monllaó
Master i arkitektur (5-årig) (MAAR) Gro Rødne
Master i arkitektur (2-årig) (MAAR2) Gro Rødne
Master i eiendomsutvikling- og forvaltning (MAIENDOM) Geir Karsten Hansen
Master i eiendomsutvikling og -forvaltning (erfaringsbasert) (MEIENDOM)     Geir Karsten Hansen
Master in Fine Art (MFA) Leslie Jeanne Johnson
Master i fysisk planlegging (MFYSPL) Helge Hillnhütter
MSc in Industrial Design (MSDESIG) Brita Fladvad Nielsen
Master i industriell design (MTDESIG) Brita Fladvad Nielsen
MSc in Interaction Design (MIXD og MIXD-D) Mari Bjerck
MSc in Sustainable Architecture (MSSUSARC) Patricia Schneider-Marin
MSc in Urban Ecological Planning (MSA1) Mrudhula Koshy
Ph.d i arkitektur (PHAAR) Barbara Szybinska Matusiak
Ph.d. i design (PHDESIG)  
Årstudium i webdesign (ÅRWEB) Carlos Vicient-Monllaó

 

 

 

 

396 Visninger