Wikier

Råd og utvalg ved...

Studieprogramråd - AD


Mandat for studieprogramrådene ved AD

Studieprogramrådene ved AD forholder seg til mandat for studieprogramråd ved NTNU, vedtatt av Rektor i 2018, samt mandat for studieprogramledere ved NTNU.

Prodekan for utdanning og bærekraft forutsetter at møtehyppighet koordineres med med løpende utdanningsprosesser (se årshjulet for utdanningsprosesser ved AD) og at dokumentasjon knyttet til rådenes arbeid og rådgivning journalføres. 

Håndbok for studieprogramledere ved AD

Seksjon for utdanning og forsking (SUF) har laget en håndbok for studieprogramledere ved fakultetet. Formålet med håndboken er å understøtte det viktige ansvaret som ligger til studieprogramledere ved å gi nærmere beskrivelser av prosesser, ansvar og oppgaver som ligger til rollen. Vi anbefaler alle studieprogramledere å sette seg godt inn i håndboken.

Oversikt over studieprogramråd ved AD

Oversikten under viser studieprogramråd i perioden 01.01.24-31.12.25 (ephortesak 22/939). Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen. 

Institutt for arkitektur og planlegging (IAP)

Master i eiendomsutvikling og- forvaltning (MAEIENDOM og MEIENDOM)

Master i eiendomsutvikling - og forvaltning
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Morten Gjerde IAP
Studieprogramleder Geir Karsten Hansen IAP
Administrativt ansatt Elin Røsok IAP
Vitenskapelig ansatt Gro Rødne IAT
Vitenskapelig ansatt Carmel Lindkvist IAP
Vitenskapelig ansatt Alenka Temeljotov-Salaj Institutt for bygg og miljøteknikk;NTNU                                  
Ekstern samarbeidspartner Gunnar Leikvam Godhavn AS
Ekstern samarbeidspartner Anne Kathrine Larsen Oslo bygg
Ekstern samarbeidspartner Tone T Dahl Norsk Eiendom
Ekstern samarbeidspartner Svein Erik Nordbotten EC Dahls Eiendom
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Sekretariat May Uran IAP     

Master i fysisk planlegging (MFYSPL)

Master i fysisk planlegging
Funksjon Navn Tilhørighet                       
Leder Helge Hillnhütter IAP                                    
Vitenskapelig ansatt Thomas Nielsen IAP
Vitenskapelig ansatt Ingfrid Lyngstad IAP
Tverrfaglig samarbeidspartner Gro Rødne IAT
Tverrfaglig samarbeidspartner Rolee Aranya IAP
Ekstern samarbeidspartner Inger Marie Eggen Trondheim kommune
Ekstern samarbeidspartner Birgit Høyland Trondheim kommune
Ekstern samarbeidspartner Katrine Strømmen Trondheim kommune, by- og region
Ekstern samarbeidspartner Daniele Müller Eie Universitetet i Stavanger                                            
Ekstern samarbeidspartner Lene Nagelhus    Asplan Viak
Ekstern samarbeidspartner Liv Øvstedal Statens vegvesen
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Sekretariat May Uran IAP

MSc in Urban Ecological Planning (MSA1)

Funksjon Navn Tilhørighet                                            
Leder Rolee Aranya IAP
Vitenskapelig ansatt Brita Fladvad Nielsen ID
Vitenskapelig ansatt Patric Wallin Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU                           
Vitenskapelig ansatt Mrudhula Koshy IAP
Vitenskapelig ansatt Cinthia Freire Stecchini IAP
Ekstern samarbeidspartner Rohit Jigyasu ICCROM, Rome
Ekstern samarbeidspartner Nancy Odendaal University of Cape Town, SA
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Sekretariat May Uran IAP

 

Institutt for arkitektur og teknologi (IAT)

Master i arkitektur (MAAR2) og Master i arkitektur (MAAR)

Funksjon Navn Tilhørighet                    
Leder Gro Rødne IAT
Nestleder IAP Stuart Dickson IAP
Nestleder IAT Nina K. Haarsaker IAT
Vitenskapelig ansatt Andreas Gjertsen IAT
Vitenskapelig ansatt Thomas Sick Nielsen IAP
Ekstern samarbeidspartner Cecilie Wille MORFEUS Arkitekter      
Ekstern samarbeidspartner Karoline Kolstad Heen MAD Arkitektur
Administrativ representant Gjertrud Røe Hammeren IAP
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Sekretariat Dagny Causse IAT

 

MSc in Sustainable Architecture (MSSUSARC)
 

Leder Patricia Scneider-Marin IAT
Vitenskapelig ansatt Morten Gjerde IAP
Vitenskapelig ansatt Freja Nygaard Rasmussen IBM,NTNU
Vitenskapelig ansatt Mrudhula Koshi IAP
Vitenskapelig ansatt Luca Finnochiaro IAT
Ekstern samarbeidspartner Paul Woodville HRTB Arkitekter
Ekstern samarbeidspartner Ferry Smiths Rambøll
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Sekretariat Anne Jørgensen Bruland IAT

 

Bachelor i tradisjonelt bygghandverk (FTTRADBYGG) 

Bachelor i tradisjonelt bygghåndtverk
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Thor-Aage Kaminka Heiberg IAT
Vitenskapelig ansatt Thomas Haupt IAT
Vitenskapelig ansatt Patricia Schneider-Marin IAT
Ekstern samarbeidspartner                                  Anne Mari Mehus selvstendig næringsdrivende   
Ekstern samarbeidspartner  Tore Rødbergshagen Innlandet fylkeskommune
Ekstern samarbeidspartner Karin Johansson Universitetet i Gøteborg, avd. Mariestad
Studentrepresentant   NN Oppnevnes årlig
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Sekretariat Anne Jørgensen Bruland IAT

Institutt for design (ID)

 Master i industriell design (MTDESIG) og Msc in Industrial Design (MSDESIG)

Funksjon Navn Tilhørighet  
Leder Brita Fladvad Nielsen ID
Vitenskapelig ansatt Marikken Høiseth   ID
Vitenskapelig ansatt Jon Herman Rismoen ID
Vitenskapelig ansatt Trond Are Øritsland ID
Vitenskapelig ansatt Rolee Aranya IAP
Esktern samarbeidspartner Ingvill Hoffart EGGS Design
Ekstern samarbeidspartner Guro Nereng Fredrikstad kommune

Ekstern samarbeidspartner                                                                   

 Silje Bøthun                                               Sintef
Studentrepresentant  NN  
Studentrepresentant NN  
Sekretariat Torhild Skillingstad       ID

 

Ph.d i arkitektur (PHAAR)  og Ph.d. i design (PHDESIG)

Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Casper Boks ID
Studieprogramleder Barbara Szybinska Matusiak IAT
Studieprogramleder Marikken Høiseth ID
Vitenskapelig ansatt Thomas Sick Nielsen IAP
Vitenskapelig ansatt Branko Mitrovic IAT
Vitenskapelig ansatt Anne Britt Torkildsby ID
Ekstern samarbeidspartner Mette Bye Trondheim kommune, byantikvar                                          
Ekstern samarbeidspartner             Kristin Støren Wigum     OsloMet, Institutt for produktdesign
Studentrepresentant NN  
Studentrepresentant NN  
Sekretariat Sissel-Hagen Formo AD

 

Bachelor i grafisk design (BMED), Bachelor i interaksjonsdesign (BIXD), Bachelor i webutvikling (BWU) og årsstudium i webutvikling (AARWEB)

Oversikt MIXD
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Mari Hermansen ID
Vitenskapelig ansatt Carlos Vicient-Monllao ID
Vitenskapelig ansatt Mari Bjerk ID
Vitenskapelig ansatt Eivind Arnstein Johansen ID
Vitenskapelig ansatt Geir Egil Dahle Øien SEED, NTNU
Ekstern samarbeidspartner Ina Brantenberg Tank Design AS
Ekstern samarbeidspartner           Bruno Santos Selvklart                                       
Ekstern samarbeidspartner Jon Bernholdt Olsen Blank
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig
Studentrepresentant (vara) NN Oppnevnes årlig
Sekretariat Torhild Skillingstad          ID

Kunstakademiet i Trondheim

Master in Fine Art (MFA) og Bachelor i billedkunst (BBK)

Master in Fine Art og Bachelor i billedkunst
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Jacob Jessen KiT
Vitenskapelig ansatt Jan Felix Eberhard Gmelin KiT
Vitenskapelig ansatt Alexandra Murray-Leslie KiT
Vitenskapelig ansatt Olav Kristoffersen IAP
Ekstern samarbeidspartner Johan Börjesson Trondheim kunstmuseum                                             
Ekstern samarbeidspartner           Berit Kirksæther Trondheim kommune
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig v/KiT/studentråd
Studentrepresentant NN Oppnevnes årlig v/KiT/studentråd
Sekretariat Diana Lindbjerg KiT

Studieprogramledere ved AD

Oversikten under viser studieprogramledere i perioden 01.01.22 - 31.12.25

Oversikt over studieprogramledere
Studieprogram Studieprogramledere 
Bachelor i billedkunst (BBK) Jacob Jessen
Bachelor i grafisk design (BMED) Eivind Arnstein Johansen
Bachelor i interaksjonsdesign (BIXD) Mari Hermansen
Bachelor i tradisjonelt bygghandverk (FTTRADBYGG)                                    Thor-Aage Kaminka Heiberg    
Bachelor i webutvikling (BWU) Carlos Vicient-Monllaó
Master i arkitektur (5-årig) (MAAR) Gro Rødne
Master i arkitektur (2-årig) (MAAR2) Gro Rødne
Master i eiendomsutvikling- og forvaltning (MAIENDOM) Morten Gjerde
Master i eiendomsutvikling og -forvaltning (erfaringsbasert) (MEIENDOM)     Geir Karsten Hansen
Master in Fine Art (MFA) Jacob Jessen
Master i fysisk planlegging (MFYSPL) Helge Hillnhütter
MSc in Industrial Design (MSDESIG) Brita Fladvad Nielsen
Master i industriell design (MTDESIG) Brita Fladvad Nielsen
MSc in Interaction Design (MIXD og MIXD-D) Mari Bjerck
MSc in Sustainable Architecture (MSSUSARC) Patricia Schneider-Marin
MSc in Urban Ecological Planning (MSA1) Rolee Aranya
Ph.d i arkitektur (PHAAR) Barbara Szybinska Matusiak
Ph.d. i design (PHDESIG) Marikken Høiseth
Årstudium i webdesign (ÅRWEB) Carlos Vicient-Monllaó