Wikier

Råd og utvalg ved...

Studieprogramråd - AD


Mandat for studieprogramrådene ved AD

Studieprogramrådene ved AD forholder seg til mandat for studieprogramråd ved NTNU, vedtatt av Rektor i 2018, samt mandat for studieprogramledere ved NTNU.

Dekan forutsetter at møtehyppighet koordineres med med løpende utdanningsprosesser (se årshjulet for utdanningsprosesser ved AD) og at dokumentasjon knyttet til rådenes arbeid og rådgivning journalføres. 

Oversikt over studieprogramråd ved AD

Oversikten under viser studieprogramråd i perioden 23.03.22-31.12.23 (ephortesak 22/939). Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen. 

Institutt for arkitektur og planlegging (IAP)

Master i eiendomsutvikling og- forvaltning (ordinær og erfaringsbasert)

Master i eiendomsutvikling - og forvaltning
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Geir Karsten Hansen IAP
Intern representant Elin Røsok IAP
Vitenskapelig ansatt Alenka Temeljotov-Salaj Institutt for bygg og miljøteknikk                                   
Ekstern samarbeidspartner Gunnar Leikvam C-Alcea AS
Ekstern samarbeidspartner Per Tore Støen Trondheim Eiendom
Ekstern samarbeidspartner Ina Aspestrand Multiconsult
Ekstern samarbeidspartner Svein Erik Nordbotten  
Studentrepresentant Pernille Bang Thiis MAEIENDOM
Studentrepresentant Anders Solem MEIENDOM
Sekretariat May Uran IAP     

Master i fysisk planlegging

Master i fysisk planlegging
Funksjon Navn Tilhørighet                       
Leder Helge Hillnhütter IAP                                    
Vitenskapelig ansatt Yngve Karl Frøyen IAP
Vitenskapelig ansatt Ingfrid Lyngstad IAP
Tverrfaglig samarbeidspartner Gro Rødne IAT
Tverrfaglig samarbeidspartner Rolee Aranya IAP
Tverrfaglig samarbeidspartner Aksel Tjora ISS
Ekstern samarbeidspartner Inger Marie Eggen Trondheim kommune
Ekstern samarbeidspartner Birgit Høyland Trondheim kommune
Ekstern samarbeidspartner Katrine Strømmen Trondheim kommune
Ekstern samarbeidspartner Daniele Müller Eie Universitetet i Stavanger                                            
Ekstern samarbeidspartner Kari Nordal Skogsstad     Asplan Viak
Ekstern samarbeidspartner Liv Øvstedal Asplan Viak
Studentrepresentant    
Studentrepresentant    
Sekretariat May Uran IAP

MSc in Urban Ecological Planning

Funksjon Navn Tilhørighet                                            
Leder Rolee Aranya/Mrudhula Koshy IAP
Vitenskapelig ansatt Brita Fladvad Nielsen ID
Vitenskapelig ansatt Patric Wallin Institutt for pedagogikk og livslang læring                           
Vitenskapelig ansatt Mrudhula Koshy IAP
Vitenskapelig ansatt Gilbert Siame IAP
Ekstern samarbeidspartner Nancy Odendaal University of Cape Town
Studentrepresentant Bhuvana Nanaiah  
Studentrepresentant Sara Hafezi  
Sekretariat May Uran IAP

 

Institutt for arkitektur og teknologi (IAT)

Master i arkitektur, 2-årig, Master i arkitektur, 5-årig og MSc in Sustainable Architecture

Funksjon Navn Tilhørighet                    
Leder Gro Rødne IAT
Studieprogramleder Patricia Schneider-Marin IAT
Nestleder IAP Erik Frydenlund Hofsbro IAP
Nestleder IAT Nina K. Haarsaker IAT
Vitenskapelig ansatt Andreas Gjertsen IAT
Vitenskapelig ansatt Rolee Aranya IAP
Vitenskapelig ansatt Stuart Dickson IAP
Tverrfaglig samarbeidspartner Edith Lundebrekke IAT
Ekstern samarbeidspartner Paul Woodville HRTB arkitekter
Ekstern samarbeidspartner Cecilie Wille MORFEUS Arkitekter      
Ekstern samarbeidspartner Karoline Kolstad Heen MAD Arkitektur
Studentrepresentant Bianca Chiusi MSSUSARC
Studentrepresentant Morten Terje Karlsen Nordaas  
Studentrepresentant Tore Haugen Kvisgaard  
Sekretariat Gjertrud Røe Hammern/Sarah By/                             
Anne Jørgensen Bruland
IAT/IAP

 

Bachelor i tradisjonelt bygghandverk 

Bachelor i tradisjonelt bygghåndtverk
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Thor-Aage Kaminka Heiberg IAT
Vitenskapelig ansatt Thomas Haupt IAT
Ekstern samarbeidspartner                                  Anne Mari Mehus selvstendig næringsdrivende   
Ekstern samarbeidspartner  Tore Rødbergshagen Innlandet fylkeskommune
Ekstern samarbeidspartner Karin Johansson Mariestad
Studentrepresentant   Anders Gunleiksrud  
Studentrepresentant Ludvik Kringen Bye  
Sekretariat Anne Jørgensen Bruland IAT

Institutt for design (ID)

Bachelor i grafisk design, Bachelor i interaksjonsdesign, Bachelor i webutvikling,
årsstudium i webdesign, Master i interaksjonsdesign

Funksjon Navn Tilhørighet  
Leder Emil Bakke ID
Studieprogramleder Carlos Vicient-Monllaó      ID
Studieprogramleder Mari Hermansen ID
Studieprogramleder Eivind A. Johansen ID
Studieprogramleder Mari Bjerck ID
Esktern samarbeidspartner Jon Bernholdt Olsen    Blank
Ekstern samarbeidspartner Ina Brantenberg Tank

Ekstern samarbeidspartner                                                                   

 Bruno Santos                                                 Selvklart                     
Studentrepresentant (vara) Michelle Thao My Hoang BIXD
Studentrepresentant Hedda Saasen Undseth BIXD
Sekretariat Torhild Skillingstad       ID

 

Ph.d i arkitektur  og Ph.d. i design 

Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Casper Boks ID
Studieprogramleder Barbara Matusiak IAT
Studieprogramleder Marikken Høiseth ID
Vitenskapelig ansatt Rolee Aranya IAP
Vitenskapelig ansatt Branko Mitrovic IAT
Vitenskapelig ansatt Anne Britt Torkildsby ID
Ekstern samarbeidspartner Mette Bye Trondheim kommune, byantikvar                                          
Ekstern samarbeidspartner             Kristin Støren Wigum     OsloMet
Studentrepresentant Samuel Billaud Feragen  
Studentrepresentant June Kyong Trondsen  
Sekretariat Sissel-Hagen Formo AD

 

5-årig master i Industriell design og MSc in Industrial Design 

Oversikt MIXD
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Brita Fladvad Nielsen ID
Vitenskapelig ansatt Marikken Høiseth ID
Vitenskapelig ansatt Trond Are Øritsland ID
Vitenskapelig ansatt Jon Herman Rismoen ID
Vitenskapelig ansatt Geir Karsten Hansen IAP
Ekstern samarbeidspartner Ingvill Hoffart EGGS Design
Ekstern samarbeidspartner           Guro Nereng Fredrikstad kommune                                            
Studentrepresentant Nina Hoang MTDESIG
Studentrepresentant (vara) Tuva Fjørtoft MSDESIG
Sekretariat Torhild Skillingstad          ID

Kunstakademiet i Trondheim

Master in Fine Art og Bachelor i billedkunst 

Master in Fine Art og Bachelor i billedkunst
Funksjon Navn Tilhørighet
Leder Leslie Johanne Johnson KiT
Vitenskapelig ansatt Jan Felix Eberhard Gmelin KiT
Vitenskapelig ansatt Alexandra Murray-Leslie KiT
Vitenskapelig ansatt Olav Kristoffersen IAP
Ekstern samarbeidspartner Johan Börjesson Trondheim kommune                                              
Ekstern samarbeidspartner           Berit Kirksæther Trondheim kommune
Teknisk tilsatt Eivind Furre Vedlog KiT
Studentrepresentant Thea Oda Barslund ITV-BBK
Studentrepresentant Mohammad Bayesteh ITV-MFA
Sekretariat Diana Lindbjerg KiT

Studieprogramledere ved AD

Oversikten under viser studieprogramledere i perioden 01.01.22 - 31.12.25

Oversikt over studieprogramledere
Studieprogram Studieprogramledere 
Bachelor i billedkunst (BBK) Leslie Jeanne Johnsen
Bachelor i grafisk design (BMED) Eivind Arnstein Johansen
Bachelor i interaksjonsdesign (BIXD) Mari Hermansen
Bachelor i tradisjonelt bygghandverk (FTTRADBYGG)                                    Thor-Aage Kaminka Heiberg    
Bachelor i webutvikling (BWU) Carlos Vicient-Monllaó
Master i arkitektur (5-årig) (MAAR) Gro Rødne
Master i arkitektur (2-årig) (MAAR2) Gro Rødne
Master i eiendomsutvikling- og forvaltning (MAIENDOM) Geir Karsten Hansen
Master i eiendomsutvikling og -forvaltning (erfaringsbasert) (MEIENDOM)     Geir Karsten Hansen
Master in Fine Art (MFA) Leslie Jeanne Johnson
Master i fysisk planlegging (MFYSPL) Helge Hillnhütter
MSc in Industrial Design (MSDESIG) Brita Fladvad Nielsen
Master i industriell design (MTDESIG) Brita Fladvad Nielsen
MSc in Interaction Design (MIXD og MIXD-D) Mari Bjerck
MSc in Sustainable Architecture (MSSUSARC) Patricia Schneider-Marin
MSc in Urban Ecological Planning (MSA1) Mrudhula Koshy
Ph.d i arkitektur (PHAAR) Barbara Szybinska Matusiak
Ph.d. i design (PHDESIG) Marikken Høiseth
Årstudium i webdesign (ÅRWEB) Carlos Vicient-Monllaó

 

 

 

 

1528 Visninger