Wikier

HF - Utdanning

Studiekvalitet og studieprogramledelse ved HF

 

Mandat og sammensetning for studieprogramråd ved Det humanistiske fakultet (HF)

Ser du etter de sentrale sidene for studieprogramråd

Studieprogramråd

Oversikten nedenfor viser ledere for Det humanistiske fakultets studieprogramråd.

 

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Filosofi og etikk Roe Fremstedal
Religionsvitenskap Asbjørn Dyrendal

Institutt for historiske og klassiske studier

Studieprogramråd Studieprogrådsramleder
Antikkens kultur og klassiske fag og latin Thea Selliaas Thorsen
Arkeologi Heidi Mjelva Breivik
Europastudier Anna Brigevich
Historie Fransisco J. Beltran Tapia
Kulturminneforvaltning Aud Tretvik
Latin Thea Selliaas Thorsen
Lektorutdanning i historie Magne Njåstad

Institutt for moderne samfunnshistorie

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Historie Fransisco J. Beltran Tapia
Lektorutdanning i historie Magne Njåstad
Krig og samfunn Hans Otto Frøland

Institutt for kunst og medievitenskap

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Drama og teater Elena Perez
Filmstudier (Inkluderer program for film- og videoproduksjon og program for film) Eva Bakøy
Kunsthistorie Anna Ulrikke Andersen
Medievitenskap Gunn Bekken

Institutt for musikk

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Musikkteknologi Trond Engum
Musikkvitenskap Thomas Richard Hilder
Utøvende musikk, 4-årig Trine Knutsen
Utøvende musikk, 3-årig

Kirsti Huke/Eirik Hegdal

Utøvende musikk, master/ Music Performance Studies Tone Åse

Institutt for språk og litteratur

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Nordisk og allmenn litteraturvitenskap Silje Haugen Warberg
Fremmedspråk (Inkluderer program for tysk, fransk og spansk) Marius Warholm Haugen
Lektor i språkfag Anne Dahl
Logopedi Rein Ove Sikveland
Tegnspråk og tolkning Marianne Pilskog Nyhus
Masterprogram i språk og kommunikasjon i profesjoner (MSKIP) Heidi Gilstad
Engelsk  Rhonna Robbins-Sponaas

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Likestilling og mangfold Priscilla Ringrose
Studier av teknologi, kunnskap og samfunn Terje Finstad