Wikier

HF - Utdanning

Studiekvalitet og studieprogramledelse ved HF

 

Mandat og sammensetning for studieprogramråd ved Det humanistiske fakultet (HF)

Ser du etter de sentrale sidene for studieprogramråd

Studieprogramråd

Oversikten nedenfor viser ledere for Det humanistiske fakultets studieprogramråd.

 

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Filosofi og etikk Roe Fremstedal
Religionsvitenskap Asbjørn Dyrendal

Institutt for historiske og klassiske studier

Studieprogramråd Studieprogrådsramleder
Antikkens kultur og klassiske fag og latin Thea Selliaas Thorsen
Arkeologi Martin Callanan
Europastudier Lise Rye
Historie Thomas Brandt
Kulturminneforvaltning Aud Tretvik
Latin Thea Selliaas Thorsen
Lektorutdanning i historie Espen Storli

Institutt for moderne samfunnshistorie

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Historie Thomas Brandt
Lektorutdanning i historie Espen Storli

Institutt for kunst og medievitenskap

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Drama og teater Elena Perez
Filmstudier (Inkluderer program for film- og videoproduksjon og program for film) Eva Bakøy
Kunsthistorie Ingunn Øren Kvande
Medievitenskap Gunn Bekken

Institutt for musikk

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Musikkteknologi Trond Engum
Musikkvitenskap John Rowland
Utøvende musikk, 4-årig Trine Knutsen
Utøvende musikk, 3-årig Erling Aksdal
Utøvende musikk, master/ Music Performance Studies Marianne Baudouin Lie
Dansevitenskap Anne Margrete Fiskvik

Institutt for språk og litteratur

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Nordisk og allmenn litteraturvitenskap Frode Lerum Boasson
Fremmedspråk (Inkluderer program for tysk, fransk og spansk) Inghild Flaate Høyem
Lektor i språkfag John Brumo
Logopedi Rein Ove Sikveland
Tegnspråk og tolkning Anna-Lena Nilsson
Masterprogram i språk og kommunikasjon i profesjoner (MSKIP) Heidi Gilstad
Engelsk  Rhonna Robbins-Sponaas

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Studieprogramråd Studieprogramrådsleder
Likestilling og mangfold Priscilla Ringrose
Studier av teknologi, kunnskap og samfunn Terje Finstad