Wikier

HF -...

Studiekvalitet og studieprogramledelse ved HF

Denne siden er under oppdatering

Mandat og sammensetning for studieprogramråd ved Det humanistiske fakultet (HF)

Ser du etter de sentrale sidene for studieprogramråd

Studieprogramråd

Oversikten nedenfor viser studieprogramleder og programrådsekretær for Det humanistiske fakultets studieprogramråd.

 

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Studieprogram Studieprogramleder
Filosofi og etikk Roe Fremstedal
Religionsvitenskap Asbjørn Dyrendal

Institutt for historiske og klassiske studier

Studieprogram Studieprogramleder Sekretær for programrådet
Antikkens kultur og klassiske fag Thea Selliaas Thorsen  
Arkeologi Martin Callanan  
Europastudier Lise Rye  
Historie Thomas Brandt  
Kulturminneforvaltning Aud Tretvik  
Latin Thea Selliaas Thorsen  
Lektorutdanning i historie Espen Storli  

Institutt for moderne samfunnshistorie

Studieprogram Studieprogramleder
Historie Thomas Brandt
Lektorutdanning i historie Espen Storli

Institutt for kunst og medievitenskap

Studieprogram Studieprogramleder
Drama og teater Elena Perez
Filmvitenskap Eva Bakøy
Kunsthistorie Igunn Øren Kvande
Medievitenskap Gunn Bekken

Institutt for musikk

Studieprogram Studieprogramleder
Musikkteknologi Trond Engum
Musikkvitenskap John Rowland
Utøvende musikk, 4-årig Trine Knutsen
Utøvende musikk, 3-årig Erling Aksdal
Utøvende musikk, master/ Music Performance Studies Marianne Baudouin Lie
Choreomondus  

Institutt for språk og litteratur

Studieprogram Studieprogramleder
Allmenn litteraturvitenskap Frode Lerum Boasson
Engelsk Rhonna Robbins Sponaas
Fransk Inghild Flaate Høyem
Fransk med didaktikk  
Lektor i språkfag John Brumo
Logopedi Rein Ove Sikveland
Nordisk språk og litteratur Frode Lerum Boasson
Norsk som andrespråk  
Norsk tegnspråk Anna-Lena Nilsson
Spansk Inghild Flaate Høyem
Tegnspråk Anna-Lena Nilsson
Tysk Inghild Flaate Høyem

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Studieprogram Studieprogramleder
Likestilling og mangfold Priscilla Ringrose
Studier av teknologi, kunnskap og samfunn Terje Finstad