Wikier

Studiehåndbøker...

Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet

Studiehåndboka for humanistiske studier inneholder studieplanene for alle fagene ved Det humanistiske fakultet. Her finner du blant annet informasjon om innhold i og oppbygning av programmene/fagene, i tillegg til generell informasjon om hvilke rettigheter og plikter du må forholde deg til som student.

Som student er det din plikt å kjenne til, og rette deg etter de lover, reglement og studieplaner som til enhver tid gjelder. Aktuelle lover og regler finner du her.

Studiehåndbok for humanistiske fag

Bachelor:

Master:

International master programs:

Lektor:

Årsstudier:

Eldre studiehåndbøker

For å kunne åpne studiehåndboka må du ha Adobe Acrobat Reader installert. Last ned Adobe Acrobat Reader gratis.