Wikier

Arbeidsmiljøutval...

Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik

På denne siden finner du informasjon om stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik (SAMU), et av AMUs underutvalg.

Les mer om Arbeidsmiljøutvalget - AMU | Temaside HMS for ansatte

AMUs underutvalg - Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik

Sakslister og referat

Sakslister og referat finner du her.

Medlemmer av stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik

Medlemmene av stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik sitter fra 1. mai 2023 - 1. mai 2025.

Arbeidsgivers representanter (medlemmer m/ stemmerett)

Arbeidstakeres representanter (medlemmer m/ stemmerett)

Øvrige faste deltakere (med tale- og forslagsrett, uten stemmerett)

 • Guro Pedersen (Falck, lokal bedriftshelsetjeneste)
 • SAMU-sekretær: Lise Konow Linnerud
 • Studentrepresentant: Sigrid Blystad (til 1. juli 2024)

Oppgaver og beslutningsmyndighet

SAMU har følgende oppgaver:

 • Drøfte saker som angår stedlig bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste
 • Drøfte saker om opplæring og informasjon som har betydning for stedlig arbeidsmiljø
 • Behandle lokale byggesaker, kan søke bistand hos AMUs byggarm.
 • Følge opp avviksmeldinger som har vesentlig betydning for stedlig arbeidsmiljø

SAMU gis beslutningsmyndighet som ivaretar stedlige arbeidsmiljøforhold og som ikke er i strid med NTNUs sentrale føringer for arbeidsmiljøarbeidet. SAMU er rådgivende for AMU.

Kommunikasjon med Arbeidsmiljøutvalg NTNU (AMU):

SAMU skal:

 • Melde inn saker til AMU som er aktuelle for hele NTNU
 • Sørge for at møteplan, innkalling og møtereferat legges på Innsida
 • Bidra til at aktuelle saker fra sentralt arbeidsmiljøutvalg blir tatt opp i SAMU
 • Sørge for dokumentasjon i ephorte

Satsingsområder for HMS ved NTNU i Gjøvik

SAMU løfter å bevare og styrke campusfelleskapet, som et lokalt satsingsområde (SAMU 09.02.2022).

Sist redigert 10.10.2023