Wikier

Språkpolitisk utvalg ved NTNU

Nye språkpolitiske retningslinjer ble innført ved NTNU 1. januar 2023. Samtidig vedtok rektor å opprette et språkpolitisk utvalg.

Språkpolitiske retningslinjer for NTNU (bokmål-nynorsk-engelsk parallellutgave (pdf)).

Medlemmer

Medlemmene i NTNUs språkpolitiske utvalg er oppnevnt av rektor for perioden 1. juni 2023 – 31. mai 2026: 

 • Prodekan for utdanning Kjersti Faldet Listhaug, Det humanistiske fakultet (leder) 
 • Førsteamanuensis Andrew Weir, Institutt for språk og litteratur  
 • Førsteamanuensis Leiv Inge Aa, Institutt for lærerutdanning  
 • Førsteamanuensis Bente Philippsen, Nasjonallaboratoriet for datering 
 • Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Kvaal, Institutt for helsevitenskap, Gjøvik 
 • Ph.d.-kandidat Gabriela K. Warden, Institutt for materialvitenskap 
 • Masterstudent Gina Kristine S. Aarheim, nestleder og internasjonalt ansvarlig, Studenttinget

Mandat og sammensetning

Språkpolitisk utvalg ved NTNU skal 

 • følge med på språksituasjonen ved NTNU og gi rektor råd i språkpolitiske spørsmål; 
 • foreslå tiltak som bidrar til å oppfylle NTNUs språkpolitiske retningslinjer; 
 • ta initiativ til og formidle informasjon om språkressurser for studenter og ansatte; 
 • bidra til å øke bevisstheten om og interessen for god språkbruk ved NTNU. 

Utvalget rapporterer til rektor gjennom en årsrapport om virksomheten som også inneholder en vurdering av den aktuelle språksituasjonen ved NTNU.

Lederen av utvalget bør ha relevant språkvitenskapelig kompetanse. Utvalget ellers settes sammen slik at 

 • både fast og midlertidig vitenskapelig ansatte samt studentene er representert; 
 • teknisk-administrativt ansatte er representert; 
 • minst ett av medlemmene har et annet førstespråk enn norsk; 
 • utvalget samlet sett avspeiler NTNUs mangfold og faglige bredde.   

Alle utvalgsmedlemmer kan sitte i inntil to perioder.

Møteplan og referater

Se møteplan, sakslister, referater og presentasjoner

Tidligere arbeid med språkpolitikk ved NTNU

Et språkpolitikkutvalg oppnevnt av rektor gikk i perioden 2021–2022 gjennom og foreslo endringer til NTNUs språkpolitiske retningslinjer. Gruppa kom også med forslag til hvordan NTNU skal sikre at retningslinjene blir fulgt. Ett forslag var opprettelsen av et språkpolitisk utvalg.

Her finner du informasjon om arbeidet i dette utvalget, utvalgets rapport og møtereferater.

Kontakt

Leder Kjersti Faldet Listhaug

Sekretær Grete Wolden

973 Visninger

Child Pages (1)

 • Revidering av NTNUs språkpolitiske retningslinjer

  Nye språkpolitiske retningslinjer fra 1.1.2023 Med rektorvedtak 2/2023 er de nye språkpolitiske retningslinjene for NTNU satt i verk fra 1. januar 2023. Her kan du lese hele rektorvedtaket med de...