Wikier

Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag

På denne siden finner du skjema som er nyttige for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag, utarbeidet av Biblioteket Gjøvik.


Hvordan skrive masteroppgave | Hjelp til litteratursøk | Kurs og veiledning ved biblioteket


Verktøyene under kan hjelpe deg med å dokumentere og systematisere arbeidet med litteratursøk og oppgaveskriving i studiet ditt.

Faglig skreddersydd informasjon for medisin og helsefag finner du på Fagsiden for medisin og helse. Universitetsbiblioteket tilbyr også kurs og veiledning i litteratursøk for sykepleie og helsefag.

Kontakt