Wikier

Saksbehandling i Lydia for sjåfør i Logistikkteamet

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjen skal sikre rett saksbehandling av arbeidsoppdrag i LYDIA og omfatter mottakere av arbeidsoppdrag i Lydia på logistikk. Områdeleder ved er ansvarlig for at retningslinjen gjøres kjent for mottakere av arbeidsoppdrag i Lydia på logistikk. De som mottar arbeidsoppdrag i Lydia på logistikk er ansvarlige for at retningslinjen blir fulgt.

Beskrivelse av arbeidsoppgave

  1. Logg på Lydia etter morgenmøtet.
  2. Les godt i gjennom oppdragene.
  3. Ta kontakt med driftspersonell ved behov for hjelp i byggene.
  4. Endre status på oppdraget til ”sluttført” etter hvert som oppdragene blir utført.
  5. Merk av for at minimum kontaktperson/innmelder skal ha tilbakemelding.
  6. Skriv en god forklaring i tilbakemeldingsfeltet hvis det er avvik i leveransen.
  7. Oppdater arbeidslista flere ganger i løpet av arbeidsdagen.

Dokumentreferanse

Veileder for saksbehandling i Lydia

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato 06.04.17

Godkjent av: Elin Sølberg

Erstatter: Ny