Wikier

HF Forskning

Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat grunnet korona - HF

Stipendiater ved Det humanistiske fakultet kan søke om forlenget ansettelse ved forsinkelser direkte relatert til koronapandemien. Søknader skal sendes inn ved hjelp av søknadsskjema og må være vedlagt bekreftelse fra hovedveileder. Vi understreker at søknader vil behandles etter de felles retningslinjene. Stipendiater må sette seg inn i retningslinjene før de søker om forlengelse.

Vi anbefaler at stipendiater venter med å søke enten til det gjenstår seks måneder av tilsettingsperioden eller til de har full oversikt over den reelle forsinkelsen.

Det er en forutsetning at koronapandemien har medført inngripende hindringer og at kompenserende tiltak er vurdert. Dersom kompenserende tiltak ikke er gjennomført må dette begrunnes.

Vi understreker at man ved fravær skal registrere dette i henhold til retningslinjene. Dette gjelder også fravær knyttet til omsorg for barn/nær familie. Fravær skal registreres uavhengig av om det i seg selv gir rett til forlengelse. Dette gjelder uavhengig av koronapandemien.

Ta gjerne kontakt med Gro Lurås eller Hanne Siri Sund dersom du har spørsmål.

3469 Visninger