Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

Hovedregel

Utgående merverdiavgift beregnes av vederlaget for avgiftspliktig omsetning. Avgiften tas ikke med i beregningsgrunnlaget. I beregningsgrunnlaget skal det tas med alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen, herunder omkostninger til emballasje, forsendelse, forsikring og lignende som går inn i vederlaget eller som det kreves særskilt betaling for

  • toll og andre avgifter i henhold til lov, men ikke avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift
  • tilknytningsavgifter, gebyrer og andre beløp som påløper i forbindelse med levering av varer eller tjenester
  • auksjonssalær, provisjoner og lignende
  • betjeningsavgift, serveringstillegg og lignende
  • lovbestemt inkasso- og purregebyr skal ikke med i beregningsgrunnlaget.

Det gjelder spesielle regler for kredittkjøp.

Brukte varer og annet

Det er fastsatt særlige bestemmelser om lavere beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved omsetning av brukte varer, kunstgjenstander, samleobjekter og antikviteter. Bestemmelsene innebærer at avgiftspliktige videreforhandlere kan beregne merverdiavgift av avansen istedenfor av hele salgssummen ved salg av brukte varer mv. som de har kjøpt fra private eller andre som ikke skal beregne merverdiavgift ved salg til videreforhandleren. Videreforhandlerne kan i hvert enkelt salgstilfelle velge om de vil benytte de ordinære reglene for beregning av avgiften eller det nye avansesystemet. Ved auksjonssalg skal det beregnes avgift av salæret.

Byttehandel, uttak og interessefellesskap

Ved byttehandel skal den alminnelige omsetningsverdi legges til grunn for beregning av merverdiavgift. Tilsvarende gjelder når det skal beregnes merverdiavgift ved uttak og ved interessefellesskap. Da skal den prisen som vedkommende næringsdrivende ville ha tatt ved ordinært salg benyttes, ikke den prisen som den næringsdrivende har betalt ved anskaffelsen.

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no