Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

Omsetning av varer

Det skal beregnes og betales merverdiavgift av all innenlandsk vareomsetning med mindre det er gitt særskilte fritak.

Varebegrepet som brukes i merverdiavgiftsloven er videre enn det som brukes i dagligtale. Fysiske gjenstander, herunder fast eiendom, blir sett på som vare. Også elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde er varer. Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved salg av fast eiendom. Fast eiendom er både ubebygget og bebygget grunn. Salg av bygninger anses også som salg av fast eiendom, med mindre det gjelder midlertidige bygg, for eksempel flyttbare anleggsbrakker. Disse anses som varer, og slikt salg er derfor avgiftspliktig.

Selv om omsetning av fast eiendom ikke er avgiftspliktig, vil for eksempel nybygging og reparasjon av bygninger og annen fast eiendom, bli belastet med merverdiavgift. Dette er omsetning av tjenester hvor det skal beregnes merverdiavgift på vanlig måte.

Omsetning av tjenester

Det er generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Dette innebærer at alle tjenester er avgiftspliktige med mindre de er særskilt unntatt.

Alt som kan omsettes og som ikke kan ses på som en vare, blir sett på som en tjeneste. Begrensede rettigheter til fysiske gjenstander eller fast eiendom, samt hel eller delvis utnyttelse av immaterielle verdier er tjenester. Produkter som leveres digitalt over nett, for eksempel musikk, bilder og programvare, regnes også som tjenester.

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no