Wikier

Innsida...

Redigere temaside

Noen få personer ved hele NTNU har tilgang til å redigere innholdet på Innsidas temasider, de fleste sitter i Kommunikasjonsavdelingen som har redaksjonsansvaret for Innsida. På denne siden finner du rutinebeskrivelse for hvordan temasidene skal redigeres.

Har du innspill på innholdet på en temaside? Kontakt oss via hjelp.ntnu.no.

Innstruks på denne siden gjelder kun for innholdsadministratorer

Portlets

Legge til portlet

 1. Gå til temasiden.
 2. Velg Legg til og Artikkel (evt. Artikkelutvalg)
 3. Legg artikkelen der du skal ha den.
 4. Klikk på ikonet for Legg til artikkel.
 5. Klikk på tannhjulet ved Artikkeltype Standard.
 6. I nedtrekksmenyen Mine nettsteder, velg innsida.ntnu.no og klikk Søk. Har du ikke nedtrekksmeny - klikk Avansert.
 7. Velg Normal.
 8. Hak av for Localizable både over og under teksteditoren, dette for å få en engelsk versjon av innholdet. Merk: Du vil ikke se oversettelsen før etter at du har publisert innholdet (punkt 13).
 9. Fyll ut Tittel (Nødvendlig/etterspurt) skal alltid starte med navnet på temasiden, eks: Reise - Slik fører du reiseregning. Dette for at den skal bli enkel å gjenfinne.
 10. Deretter skriver du inn en god tittel på portleten. Denne kan du endre i etterkant uten konsekvenser.
 11. Skriv inn tekst.
 12. Har du dokumenter/bilder: På wikisider laster vi dokumenter/bilder rett opp på wikisiden. Filene legges i dokumentbiblioteket.
 13. Velg Publisere.
 14. Etter å ha publisert kan du jobbe med engelsk versjon. Gå til temasiden, velg ikonet for Rediger artikkel og du vil se at du nå har fått knappen Legg til oversettelse.

Legge til portlet med fanemeny

 1. Følg portletoppskriften over frem til punkt 7, her velger du Tabbed (i steden for Normal).
 2. Følg deretter portletoppskriften over hele veien.
 3. For å legge til kan du klikke på (+)-tegnet for å legge til de fanene du trenger. OBS: Det er ikke enkelt å fjerne en fane, du må ha planlagt godt de fanene du trenger før du begynner arbeidet. Hvis du må slette en fane, kan det være enklere å legge til ny portlet, kopiere inn innholdet og slette den gamle.

Slette portlet fra temaside

 1. Gå til temasiden, velg Rediger artikkel.
 2. Klikk på Se historikk, marker alle versjoner og klikk Slett. Dermed blir artikkelinnholdet slettet fra basen og vi holder den dermed ryddig.
 3. Gå tilbake til temasiden og slett portleten.

Hente en portlet fra en annen temaside

Tone kommer med mer info, her.

Endre innhold i portlet på temaside

 1. Gå til temasiden.
 2. Klikk på ikonet for Rediger artikkel. Husk engelsk versjon.

Temaside

Opprette temaside

Opprettelse av ny temaside skal vurderes grundig og på bakgrunn av brukerbehov/interessenters behov. Redaksjonen avgjør hvilke sider som skal opprettes og hva de skal hete.

 1. Gå til en temaside eller wikiside, da får du opp den blå verktøylinja øverst. Velg Behandle og Site sider.
 2. Velg det menypunktet du skal opprette siden under. Merk: Ikke legg siden på rotnivå, rett under "For ansatte" eller "For studenter". Det vil rote til bunnmenyen. Legg den under en av kategoriene.
 3. Klikk (+) Legg til underside og fyll ut feltene for navn, Andre språk og velg "Skjult" hvis den ikke skal ligge i synlig i bunnmenyen,
 4. Klikk Legg til Side.
 5. Klikk på sida i menyen til venstre og fyll ut html-tittel.
 6. Klikk på SEO (se blå kolonne høyre spalte) og fyll inn nøkkelord.

  Deretter må du velge sidemal://
 7. Gå til temasiden. Velg Behandle og Sidelayout - her haker du av for den malen du ønsker å bruke. Velg gjerne en med heltrukken horisontal spalte øverst, da blir sidens tittel penest. Lagre og klikk så i det røde krysset øverst til høyre.

  Legg til portlet for tittel://
 8. Legg til portlet som beskrevet over fra punkt 1 til 9. Fyll altså ikke ut tittelfeltet, bare Tittel (Nødvendig/etterspurt).
 9. For å legge til riktig font kopierer du inn inn koden fra tittelen på en annen temaside og endrer teksten. Klikk så Publiser.
 10. Nå kan du legge inn engelsk versjon ved å klikke Rediger artikkel og Legg til oversettelse.

  Til slutt legger du på tittel på siden og språkvelger (engelsk/norsk flagg)://
 11. På portleten - hold musa over det grå feltet med ARTIKKEL, klikk på verktøyikonet og velg Oppsett.
 12. Et stykke ned på siden haker du av for Vis tilgjengelige land/språk. Klikk så Lagre og det røde krysset øverst til høyre.

Endre navn på temaside

 • Klikk deg inn på en temaside (evt gå til
 • Gå til Behandle og klikk på Site sider.
 • Viktig: Skal du endre navnet på en temaside er det viktig at du ikke endrer urlen uten at du har kontaktet den med ansvar for Innsida.

Endre layout eller sidemal

info kommer etter brukertest

Lukke en temaside

Ønsker du en temaside som kun er tilgjengelig for ansatte og studenter (bare er tilgjengelig for påloggede innsidabrukere) ? Ta kontakt med innholdsansvarlig - i de fleste tilfeller ønsker vi å unngå dette.

Filer, vedlegg, bilder og dokumenter

Brukerveiledning for dokumentbibliotek på innsida.

SEO - forbedre søk

Når du oppdager eller får beskjed om dårlig søketreff på triggerord kan dette forbedres på mange måter:

 • Test de viktigste triggerordene på innsida søk, NTNU søk og Google. Husk at det ikke alltid er riktig at din side skal være nt 1.
 • Sidens overskrift skal, så langt som mulig være den samme som lenken i bunnmeny. - vi har tillatt litt lengere overskriftter i noen tilfeller.
 • Se om triggerordet er nevnt i tekst - forsøk å få det med hvis det ikke går ut over kvalitet. Google indekserer ikke nødvendigvis metabeskrivelser, så her kan tekst være viktig.
 • Gå til Behandle > side.
 • Under detaljer kan du sjekke HTML title, men i de fleste tilfeller bør man ikke røre dette.
 • Under SEO kan du tune litt:
 • Beskrivelsefeltet er det feltet som kommer opp som hurtigvisning i innsida søk og den setningen bør være gull. Husk engelsk.
 • Under nøkkelord legger du til alle triggerord/søkeord du vil at skal knyttes til siden (skilles med komma). Husk engelsk.

Prinsipper for arbeidet med temasider

 • En temaside samler de mest bruke tjenester og informasjonslenker for et gitt tema på tvers av enheter.
 • Temasiden er presis og lett skannbar.
 • Bruker ord som brukerne benytter - altså ikke "stammespråk", byråkratisk språk eller akronymer.
 • Temasiden kobler brukeren til detaljnivå (for eksempel wikisider.
 • Temasiden eies ikke av én enhet, men er et felles prosjekt. Innholdet på temasiden behandles redaksjonelt.
 • Det er redaksjonen - som ut fra brukerbehov og i samråd med interessentene (enhetene) blir enig om å opprette/slette temasider.
2152 Visninger
Content Management: Audit IT-info: intranett Målgruppe: Medarbeidere Tema: IT-hjelp Web