Wikier

Rammeavtaler for bistand i rekrutteringsprosesser

På denne siden finner du som HR-medarbeider eller leder, informasjon om hvem som kan gi bistand i rekrutteringsprosesser.

For å benytte seg av disse rammeavtalene, må det sjekkes at dette er i henhold til Rutine for innleie og konsulentkjøp.

Temaside: Ansette medarbeider | Wiksider tagget med rekruttering

NTNU har inngått rammeavtaler med Jefferson Wells (tidligere Experis) og Search House for bistand i rekrutteringsprosesser (dette gjelder ikke innleie av personale, som har egne rammeavtaler). Byråene kan tilby tjenester for hele eller deler av rekrutteringsprosessen:

  • Search etter kandidater
  • Intervju
  • Personlighetstesting
  • Referansesjekk
  • Skrive innstilling/rapport fra testing

Avtalene gjelder for perioden 01.09.21 – 01.09.23, med mulig forlengelse i 1+1 år . Begge leverer tjenester i Trondheim, Gjøvik og Ålesund

I henhold til rammeavtalene skal oppdragsmengden ved NTNU fordeles slik:

  • 30 % til Search House
  • 30 % til Jefferson Wells
  • 40 % fordeles tilfeldig mellom leverandørene

Det oppfordres derfor til at man veksler mellom å bruke begge leverandørene for å oppfylle NTNU sine forpliktelser i avtalen.

Kontakt

For bestilling av oppdrag og spørsmål kan dere ta kontakt med

  • Jefferson Wells:
  • Search House:

For spørsmål om rammeavtaler

Kontakt innkjøpsrådgiver Anne Kristin Riise.