Wikier

Søk om...

Prosjektetableringsstøtte - søknadsbeløp

Oversikt over maksbeløp for søknader innenfor de ulike kategoreien og fordeling på trinn 1 og 2. 

Ser du etter noe annet? Søk om prosjektetableringsstøtte | Sider merket med "Horisont Europa"

PES søknader - maksbeløp for prosjektetableringsstøtte

Søknadstype Maksbeløp (NOK) Trinnfordeling (indikativ)
Koordinerte multi-partnersøknader (RIA/IA) 200.000 1. trinn 100.000, 2. trinn 100.000
ERC – NTNU som vertsinstitusjon 75.000  
Partnersøknader med arbeidspakkeansvar (RIA/IA) 50.000 1. trinn 25.000, 2.trinn 25.000
Partnersøknader uten arbeidspakkeansvar 25.000 1. trinn 20.000, 2. trinn 5.000
Koordinerte, multi-partnersøknader (CSA) 75.000  
Monopartnersøknader (CSA) 50.000  
Partnersøknad (CSA) 25.000  
Koordinerte MSCA-DN 100.000  
Partnersøknad MSCA-DN 50.000  
Koordinerte MSCA-RISE 50.000  
Partnersøknad MSCA-RISE 25.000  
MSCA-COFUND-søknad 25.000  
Individuelle MSCA-PF-søknader, inngående og utgående 15.000  
Koordinerte søknader i randsonen av Horisont Europa 100.000  
Partnersøknader i randsonen av Horisont Europa 50.000  
Støtte til kontraktsforhandlinger for koordinatorer 25.000  

Forklaring av forkortelser på type søknader

- RIA (Research and Innovation Action) IA (Innovation Action)
- CSA (Coordination and Support Action)
- MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions);  DN (Doctoral Networks); RISE (Research and Innovation Staff Exchange); PF (Postdoctoral Fellowship)
 
Trinnfordelingen er indikativ - dvs at man kan avvike fra disse trinnsatsene så lenge totalsummen ikke overstiges.