Wikier

Parkeringsregler på NTNU

Regler for parkering på NTNUs områder. Gjelder ansatte, studenter og besøkende. English version: Parking rules at NTNU

Temaside om parkering

Det er privatrettslig håndheving av parkering på universitetets områder, og dette betyr at NTNU selv bestemmer hvordan parkering på universitetsområdene skal skje. NTNU kan legge til, fjerne og endre p-plasser uten å måtte søke om tillatelse om dette fra skiltmyndighet/Trondheim kommune. Kjøretøy og tilhengere som står parkert på samme plass over en lengre tidsperiode vil bli bøtelagt/borttauet.

Klage på parkeringsbot

 • Kontakt Trondheim Parkering AS dersom du ønsker å klage på en parkeringsbot du har fått.
 • Trondheim Parkering AS har to faste satser for parkeringsbøter; 660 kr og 990 kr, dette ihht nasjonal parkeringsforskrift.
  • Normal sats på 660 kroner er ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert.
  • Høy sats på 990 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Priser på NTNU i Trondheim fra 01.01.2018

Ansatte og studenter kan også parkere i sone A og B (Gløshaugen), men må da betale vanlig avgift på 28 kroner per time på linje med besøkende. Det er samme prisnivå på parkering på alle campus. Mer om priser.

Tidsrom for avgift

 • Parkeringsavgiften gjelder på hverdager mellom kl 8- 16.
 • Helger og helligdager er gratis.

Betalingsmetoder

Det er 3 betalingsalternativer:

Parkeringssoner

Parkering NTNU Dragvoll

Parkering for MH-fakultetet på St. Olavs hospital

Parkering på NTNU Gjøvik

Parkering på NTNU Gløshaugen

 • Sone A: Kun for ansatte/studenter med tillatelse for nærparkering, samt besøkende. Tillatt også for HC, MC.
  Kart over parkeringsområder i sone A
 • Sone B: Kun for ansatte/studenter med tillatelse for nærparkering, samt besøkende. Tillatt også for HC, MC.
  Kart over parkeringsområder Sone B
 • Sone C - Hesthagen: Kun for NTNUs ansatte og studenter. Parkering forbudt mellom kl 00 og 06.
  NB! Ansatte/studenter med elbil må også aktivere en parkeringsavtale for å parkere her.
  Denne parkeringsplassen er stengt i perioden 27.05.24 - 15.07.24. Plassen stenges etter planen permanent i januar 2025 på grunn av campusprosjektet.
 • Parkering i parkeringskjelleren i plan U2 i Adolf Øien-bygget: Midlertidig innendørs parkering i oppvarmet parkeringskjeller. Pris for ansatte/studenter er 28 kr/t, mens besøkende betaler 40 kr/t. I og med dette er et Smart P-anlegg må de som skal ha ansatt/studentpris her aktivere en egen avtale. Denne finnes de under "Smarte P-anlegg" i Smartpark appen (kamerasymbolet nederst på forsiden) og den heter "Autotrekk ansatt/student NTNU". Skriv inn ditt Feide-brukernavn (kun brukernavn, ikke ta med "@ntnu.no") for å fullføre aktiveringen.
  Parkeringsavgift i tidsrommet 06-23 alle dager. Ansatte og studenter med HC-bevis må ta kontakt med Trondheim Parkering slik at de kan benytte HC-plasser gratis.
 • Sone D - Valgrinda: Tillatt for alle NTNUs ansatte/studenter og besøkende. NB! NB! Ansatte/studenter med elbil må også aktivere en parkeringsavtale for å parkere her.
  Kart over parkeringsområder Sone D
 • Besøksplasser på Gløshaugen:
  NTNUs ansatte og studenter kan også parkere i sone A og B som NTNU besøkende. Dette betyr at de ikke får mulighet til å betale NTNU-takst, men må betale besøkstakst som "NTNU Besøkende" (28 kr/time).

Parkering på Statsarkivet (Gløshaugen)

 • Parkering kun for NTNUs ansatte og studenter med tillatelse for sone A.
 • Parkering forbudt for ansatte uten tillatelse for sone A og besøkende man-fre kl. 8-16, tillatt hverdager kl. 16-08, samt lørdag og søndag.

Parkering på NTNU Kalvskinnet

 • Parkering kun for NTNUs ansatte og studenter. Parkering forbudt mellom kl 00 og 06.
 • Sone K: 4 plasser avsatt til nærparkeringsformål for ansatte/studenter med tillatelse for nærparkering
 • Kart over parkeringsområder ved Vitenskapsmuseet.
 • Kart over parkeringsområder ved Arkitekt Christies gate.

Parkering på NTNU Skipsmodelltanken

 • Parkering for studenter, ansatte og besøkende.

Parkering på Moholt

 • Parkering for studenter, ansatte og besøkende.

Parkering på NTNU Tungasletta

Parkering på NTNU Ålesund

Nærparkering på Gløshaugen (sone A og B) og Kalvskinnet (sone K)

Ansatte og studenter kan søke om midlertidig nærparkering i sone A og B på Gløshaugen-platået og sone K på Kalvskinnet av helsegrunner eller sosiale årsaker.

Parkeringskontroll

Trondheim Parkering AS håndhever parkeringsordningen for NTNU. Alle biler blir kontrollert hver dag.
Selv om du har aktivert parkeringsavtale hos Trondheim Parkering AS og betalt for parkering, kan du likevel få bot i følgende tilfeller:

 • Parkere på nærparkeringsplass i sone A, B og K uten tillatelse fra HR-og HMS-avdelingen.
 • Parkere på besøksparkeringsplass i sone A og B på Gløshaugen, og andre plasser reservert for besøkende, uten å betale fullpris på 28 kr/t. Her skal du betale det samme som vanlige besøkende. Dette gjelder også for elbiler.

Elbil

NB! Ansatte og studenter med elbil skal ikke starte og stoppe parkering via parkeringsapp. Dersom parkering startes i appen vil du bli belastet 5,- kr/t.
Alle ansatte og studenter må derimot aktivere en parkeringsavtale i SmartPark-appen for å kunne parkere gratis på plasser reservert for ansatte og studenter på NTNU i Trondheim. Dette gjøre ved å velge "Parkeringsavtaler" nede til venstre på skjermen i appen. Velg så «Trondheim» og «NTNU». Skriv inn ditt Feide-brukernavn for å kunne parkere til ansatt- og studentpris.

 • Parkering på plasser reservert for besøkende krever at man betaler besøkstakst.
 • Elbiler parkerer ikke gratis på Gløshaugenplatået, med mindre de har nærparkeringstillatelse innvilget av HR-og HMS-avdelingen. Nærmeste gratis parkeringsplasser for elbil er ved Hesthagen (Sone C) eller ved Valgrinda (Sone D). Om du har elbil å ønsker å parkere på Gløshaugen-platået, må du betale besøkstakst (28 kr/t)
 • Kan ikke parkere på HC- og MC-plasser.
 • Besøkende med elbil betaler vanlig besøkstakst (28 kr/t)
 • Det er ladeplikt på ladeplasser. Elbiler som parkerer på ladeplass uten å lade, blir bøtelagt.
 • Mer informasjon om parkering og lading av elbil på NTNU.
 • På NTNUs plasser har alle ladbare motorvogner (motorvogner som helt eller delvis drives frem av elektrisk motor) anledning til å lade, men det er kun ansatte- og studenters elbiler som kan parkere gratis på plasser forbeholdt ansatte og studenter. Andre ladbare motorvogner (hybridbiler) betaler p-avgift.

HC-parkering

 • Krever HC-bevis utstedt av kommunen
 • Kan parkere gratis på alle p-plasser, unntatt på MC- og elbil-ladeplasser.
 • Trenger ikke å aktivere en parkeringsavtale i SmartPark-appen

MC/Scooter-parkering

 • Parkerer kun gratis på skiltede MC-plasser. Det er ikke tillatt å parkere MC utenfor merkede/skiltede områder for MC/scooter.
 • Trenger ikke å aktivere en parkeringsavtale i SmartPark-appen for å stå på skiltede MC-plasser.
 • Vanlig MC/scooter kan parkere på vanlig avgiftsbelagt p-plass, men må her betale avgift. For å få NTNU-rabatt må imidlertid en parkeringsavtale aktiveres i appen.
 • MC-plasser er kun for MC med 2 og 3 hjul.

ATV

 • ATV skal parkere på vanlig avgiftsbelagt p-plass og må betale avgift på lik linje som en vanlig bil. ATV kan ikke parkeres på MC-plasser.

Reservering av parkeringsplasser

NTNU reserverer ikke parkeringsplasser for besøkende, men sørger for at det er riktig kapasitet for besøksplasser som er tilgjengelig. Kapasiteten kan økes etter vurdering, men det vil føre til færre parkeringsplasser for ansatt/student.
Disse er avgiftsbelagt og alle må innordne seg etter skilting på stedet. Vertskapet ved NTNU (dvs. den konkrete avdelingen som har ansvar for gjestene) må sørge for å informere om parkeringsmuligheter og eventuelt ta ansvar for å besørge transport. Særskilte besøkende ankommer gjerne med eskorte. Dersom det foregår kontroll med parkering på dette tidspunktet må eskorten forholde seg til kontrolløren og følge de pålegg som gis.

Hvorfor har NTNU avgift på parkering?

Parkeringsordningen på NTNU springer ut fra NTNUs miljøambisjon (pdf) som ble vedtatt i dekanmøte i 2012. Miljøambisjonen setter klare mål innen både energiforbruk, avfall, innkjøp og transport. Denne ambisjonen videreføres i NTNUs utviklingsplan for miljø for perioden 2020-2030. Alle inntekter i forbindelse med parkeringsordningen går direkte tilbake til NTNU og videre finansiering av nye miljøtiltak.

Overordnet miljømål

«NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskningen i egen praksis for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet. Dette medfører at vi skal ha full oversikt over hvor stor miljøpåvirkning virksomheten har, og synliggjøre dette overfor ansatte, studenter og omverden.
NTNU skal til enhver tid ha klare mål for hvordan miljøpåvirkningen skal reduseres.»

Delmål for transport

«NTNU skal tilrettelegge for at ansatte og studenter kan velge et miljøvennlig transportmiddel i sin daglige reise til og fra universitetsområdene.»Tiltak for å fremme miljøvennlige transportløsninger:

 • Bilkollektiv, firmabusskort, el-sykler m.v. skal ivareta tjenestetransport
 • Bedre vilkår for syklister med flere sykkelskur og garderober
 • Gratis parkering for elbil

Kontakt

Selvhjelp

Child Pages (5)

 • Betale for parkering på NTNU

  Fra 4. september 2023 er det Trondheim Parkering AS som håndhever parkeringsordningen for NTNU. Appen SmartPark skal da benyttes. Priser og betalingsmetoder for parkering ved NTNU i Trondheim....

 • Elbil - parkering og lading

  Parkering og lading av elbil ved NTNU i Trondheim English version: Electric cars - parking and charging Innholdsfortegnelse [-] Parkere elbil Nærparkering med elbil på Gløshaugen-platået og på...

 • Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

  Informasjon om parkering for ansatte og studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) på Øya. In English: Parking - Faculty of Medicine and Health Sciences Ser du etter noe annet?...

 • Søk om nærparkering på NTNU

  Kriterier og fremgangsmåte for å søke om en midlertidig nærparkeringsplass på Gløshaugen-platået eller på Kalvskinnet av helse- eller sosiale årsaker. English version: Application for on-site...

 • Transport og parkering - HC

  Hvis du har problemer med å forflytte deg eller bruke kollektivtransport, kan det hende at du har krav på spesielle ordninger for transport eller parkering når du studerer. English version -...