Wikier

English version – OxMetrics

Programinformasjon

OxMetrics er en familie av programvarepakker som gir en integrert løsning for økonometrisk analyse av tidsserier, prognoser, finansiell modellering og statistisk analyse av tverrsnitt og paneldata.

Lisensinformasjon

Site license: Tilgjengelig for Windows.

Benyttes av Fakultet for økonomi (Institutt for samfunnsøkonomi).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om OxMetrics hos Timberlake Consultants Ltd.


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1699 Visninger