Wikier

Omnom undervisningsopptak

På Gjøvik finnes systemet omnom, som kan benyttes til automatisk opptak og strømming av undervisning fra klasserom og auditorier. Systemet er basert på selvbetjening og automatisering.

English version: Omnom lecture capturing.

Temaside om nettbasert undervising

 Til omnom

Hvordan tar jeg i bruk omnom?

Logg inn på omnom Scheduling og klikk på «New recording». Fyll inn skjema for å oppgi rom (Capture agent), tidspunkt for start, varighet og hvor lenge opptaket skal ligge tilgjengelig (Retention). Man kan velge om det skal foregå en live-stream (strømming), og/eller et publisert opptak.

Det er viktig å fylle inn god informasjon i feltene for tittel og beskrivelse, slik at det blir enklere å finne frem til opptakene i etterkant. Course-feltet gir auto-fullføring for alle emner på NTNU, men det kan også fylles inn fritekst.

Når opptaket er lagt inn vil det starte og stoppe automatisk på det oppgitte tidspunktet, og det blir også automatisk publisert til http://forelesning.gjovik.ntnu.no/publish/ hvis man har huket av for det.

Endring av opptak

Det er mulig å endre et opptak i forkant av at det skal starte, for eksempel for å sette et annet start-tidspunkt, eller flytte opptaket til et annet rom. Dette gjøres ved å trykke på opptaket i listen som dukker opp på forsiden. Hvis opptaket står som «In queue» betyr det at det nettopp har blitt opprettet eller redigert, og det tar et minutts tid før det er mulig å gjøre nye endringer.

Det er ikke mulig å flytte et opptak etter at det har startet, men det er mulig å endre varigheten på et opptak som er i gang. Dette må gjøres minst to minutter før opptaket er programmert til å stanse.

Stoppe et opptak før tiden

Det er mulig å stanse et opptak før det er programmert til å stanse av seg selv. Dette gjøres ved å klikke «Stop» i oversikten over opptaks-jobber. Det holder å klikke én gang. På grunn av måten systemet kommuniserer internt kan det være en forsinkelse på opptil et minutt før opptaket oppleves som stanset.

Fjerning av publiserte opptak

Det er for øyeblikket ikke noe verktøy som gjør det mulig å slette eller endre opptak som allerede er publisert. Hvis et opptak må slettes kan det sendes en henvendelse til NTNU Hjelp.

Sikkerhet og personvern

I nåværende form er omnom tillitsbasert og har en meget forenklet sikkerhetsmodell. Alle ansatte ved NTNU har adgang til å legge inn automatisk opptak i omnom. Alle har også tilgang til å se, endre og slette hverandres bestilte opptak. All slik aktivitet er logget. Se også Retningslinjer for personvern i nettbasert undervisning.

Undervisningsrom ved NTNU med Omnom installert

Liste over undervisningsrom ved NTNU med Omnom installert.

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med digital læring. Ta kontakt via NTNU Hjelp.