Språkvelger

English

Nettbasert undervisning

Nettbasert undervisning

For ansatte 

Her finner du anbefalinger, tips og hjelp for å gjennomføre nettbasert undervisning. Du finner verktøy og fremgangsmåter for å la studentene delta på læring i sanntid, sy sammen videoer, samt ressurser og aktiviteter for å skape en helhetlig nettbasert opplevelse.

Alternativ for nettbasert undervisning

Dette er når studentene deltar på undervisning samtidig som deg. Andre ord som brukes om dette er strømming, live, webinar og synkron undervisning. 

NTNU har to godkjente verktøy for dette:

Video kan brukes i undervisningen på mange ulike måter. Studentene får ofte mer utbytte av flere kortere videoer enn et lengre opptak av en hel forelesning. Mindre videoer er lettere å bygge inn i et helhetlig undervisningsopplegg og kan brukes mer fleksibelt etterpå.

Anbefalte verktøy for opptak, redigering, opplasting og deling av video.

Aktiviteter som ikke er ren forelesning fra deg til studentene, men som iverksetter en eller annen aktivitet fra deltakerne. F.eks. gruppearbeid, samarbeid og diskusjoner. Studentaktiv læring egner seg i både synkrone og asynkrone læringssituasjoner.

Interaksjon og samhandling i nettbaserte økter

Anbefalt - offisielle NTNU-verktøy med support

Alternativ - gode verktøy, men uten NTNU-support

Flere av verktøyene NTNU tilbyr for nettbasert undervisning gir også mulighet for å gjøre opptak.

Ved opptak av undervisningen må du følge krav og regler knyttet til personvern og behandling av personopplysninger i nettbasert undervisning.

Ved strømming av undervisning er det frivillig for studenten å delta med bilde og lyd, og studenten kan selv styre dette. Du trenger ikke å innhente samtykke, da dette defineres som almenn interesse jf. universitets- og høyskoleloven.

NTNU tilbyr flere verktøy som gjør det mulig å undervise digitalt fra egen arbeidsplass, kontor eller hjemmekontor.

5 steg til nettbasert undervisning

5 steg til nettbasert undervisning

Illustrasjon

Illustrasjon nettbasert undervisning. Grafikk.

Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

Hjelp og support

Hjelp og support

 Send e-post til kontakt@sls.ntnu.no. Du får svar via NTNU Hjelp.

 Chat om video i undervisning (i Teams)