Wikier

Nettbutikker ved NTNU

(Videresendt fra Nettbutikk)

I påvente av fremtidig sektorløsning for nettbutikkene, vil det ikke være noen utvikling av dagens nettbutikker. Nettbutikkene vil bestå slik de er i dag inntil en eventuell ny løsning er på plass.

NTNU Billett

NTNU Billett benyttes til arrangement med både interne og/eller eksterne deltakere. Løsningen kan benyttes både til salg av deltakeravgift og/eller reservasjon/påmelding til arrangement.

NTNU Billett er satt opp med mest mulig engelsk tekst, slik at det er enklest mulig for utenlandske deltakere å gjennomføre påmelding og kjøp.

 NTNU Billett

For å kunne ta i bruk NTNU Billett, trenger du rollen som Editor. For å få tildelt denne rollen må du først logge deg inn i ditt fakultets nettbutikk slik at du blir registrert. Fyll deretter ut skjemaet Bestill tilgang til nettbutikk i NTNU Hjelp. Husk å oppgi at det er NTNU Billett du ønsker tilgang til.

Dersom det er behov for endringer i et allerede publisert event, benytt følgende endringsskjema. Økonomiavdelingen vil da gjennomføre endringene for dere.

Rutine for bruk av NTNU Billett

Fakultetsnettbutikkene

Alle fakultetene har sin egen nettbutikk til disposisjon. Fakultetsnettbutikkene er for studenter og ansatte og krever innlogging med Feide.

 NTNU Nettbutikker

Hva selges?

Fakultetsnettbutikkene kan benyttes til salg av læringsmateriell og utstyr som studentene trenger. De kan også brukes til innbetaling av egenandeler til feltkurs, ikke poenggivende kurs, studieturer og lignende.

OBS! Nettbutikkene skal ikke selge profileringsartikler. Se Innsida for oppdatert informasjon om leverandør av rammeavtale for profilprodukter. Privatpersoner kan kjøpe NTNU-produkter gjennom Akademika.

Tilgang til fakultetsnettbutikk

For å få tilgang til å legge inn produkter i ditt fakultets nettbutikk, må du få tildelt rollen butikkmedarbeider. Da må du først logge inn i nettbutikken til ditt fakultet slik at du blir registrert. Fyll deretter ut skjemaet Bestill tilgang til nettbutikk i NTNU Hjelp for å få tildelt korrekt rolle.

Rollen som butikkmedarbeider

Som butikkmedarbeider er du ansvarlig for å opprette produkter i nettbutikken.

Når et produkt er opprettet og lagt til «venter på gjennomgang», må dette meldes inn til administrator ved Økonomiavdelingen, som kontrollerer, godkjenner og publiserer produktet for deg.

Butikkmedarbeidere har begrenset mulighet til å endre på produkter som er publisert. Dersom det ønskes endringer som for eksempel oppdatering av lagersaldo, pris eller kontering, fyll ut dette endringsskjemaet i NTNU Hjelp. Endringene vil da bli oppdatert av Økonomiavdelingen.

Endre ordrestatus

En viktig oppgave butikkmedarbeidere ved AD og NV og Viral Vector Core har, er å endre ordrestatus. Fysiske varer som bøker og kompendier må markeres som LEVERT=OK når varen er utlevert til kunden. Først når ordrestatus er endret, vil kunden bli belastet og kjøpet fullført.

Vær oppmerksom på at beløp kun er reservert i 30 dager på kundens kort/konto. Etter 30 dager er det ingen garanti for at det er dekning på kundens kort/konto, og etter 365 dager vil det ikke lenger være mulig å fullføre kjøpet. (Merk at det kun er nettbutikkene til AD, NV og Viral Vector Core (Kavli) som er satt opp med denne funksjonaliteten).

Refusjon

Det er butikkmedarbeiders ansvar å følge opp produktene, svare ut spørsmål rundt det som selges, hvor produktene kan hentes og å gi tilbakemelding dersom kunder ønsker refusjon.

Ved refusjon, send inn en henvendelse via NTNU Hjelp der du oppgir ordrenummer, navn på kunden, produkt og beløp som skal refunderes, samt årsaken til refusjonen. Det er mulig å refundere deler av en ordre, for eksempel dersom kunden har kjøpt flere varer i samme ordre.

Vær obs på at selv om butikkmedarbeider har tilgang til å refundere i nettbutikken, skal all refusjon utføres av administrator ved Økonomiavdelingen. Årsaken til det er at refusjoner krever en del etterarbeid.

Salgsrapporter og rutine ved avgang

Butikkmedarbeider har tilgang til å ta ut en salgsrapport av produktet dersom det er behov for å få en oversikt over hvem som har kjøpt varen.

Dersom du slutter som butikkmedarbeider, må du melde inn hvilken butikkmedarbeider som skal ta over ansvaret for produktene og eventuelt hvilke produkter som skal inaktiveres/avsluttes.

Rutiner for butikkmedarbeidere ved NTNU

Betalingsmåter

Det er bare Vipps eller kredittkort kan benyttes for kjøp av produkter i NTNU Billett og Fakultetsnettbutikkene. Kjøpet vil ikke gå gjennom ved bruk av debetkort.

Nettbutikkene er ikke satt opp for fakturering.

Kurs og opplæring

Det vil bli gitt nødvendig opplæring på forespørsel.

Andre nettbutikker ved NTNU

Bestilling - nettbutikk for bestilling av IT-utstyr

Gjenbrukstorget - nettbutikk for gjenbruk av møbler og inventar

Grafiske tjenester - salg av trykksaker fra NTNU Grafisk senter til studenter, ansatte og eksterne kunder

Kontakt

Ved spørsmål, manglende levering eller tekniske problemer angående nettbutikken for IT-utstyr, kontakt utstyrsbestilling@it.ntnu.no.

For spørsmål vedrørende Gjenbrukstorget, send henvendelse via e-vaktmester.

For spørsmål knyttet til grafiske tjenester, ta kontakt via NTNU Hjelp.

Ta kontakt med Økonomiavdelingen gjennom følgende skjema i NTNU Hjelp dersom du har:

Veiledninger/rutiner

Nettbutikk - rutiner for butikkmedarbeider

Nettbutikk - rutiner for editor NTNU Billett

Nettbutikk - rutiner for butikksjef

User guide for web shop manager of Viral Vector Core - Kavli (pdf)

Child Pages (3)

 • Nettbutikk - rutiner for Billett

  Denne rutinen gjelder for deg som har eller skal ha rollen Redaktør/Editor i nettbutikken NTNU Billett. Innholdsfortegnelse [-] Generelt Funksjonalitet Forberedelse Opprett arrangement/event...

 • Nettbutikk - rutiner for butikkmedarbeider

  Denne siden beskriver rutinen for deg som har eller skal ha rollen butikkmedarbeider i ditt fakultets nettbutikk. Innholdsfortegnelse [-] Generelt Opprette nytt produkt Endre ordrestatus når en...

 • Nettbutikk - rutiner for butikksjef

  Denne siden beskriver ulike rutiner som for den som har butikksjef-rollen i en nettbutikk. Innholdsfortegnelse [-] Godkjenne produkt Hvis varen skal være passordbeskyttet: Publiser Eksport og...