Wikier

NTNU Sak - innføring

NTNU Sak - Forvaltning

NTNU Sak - Forvaltning er et delprosjekt i NTNU Sak, som er etablert for å gjøre NTNU i stand til å forvalte og drifte den nye saksbehandlerløsningen på en god måte. Vårt formål er å legge til rette for at NTNU har en velfungerende forvaltningsorganisasjon som ivaretar våre forpliktelser innenfor forvaltning lokalt, i sektoren og ovenfor leverandør.

Hva jobber vi med?

Forvaltningsteamet jobber med 3 arbeidspakker:

 1. Etablering av forvaltningsorganisasjon for drift og forvaltning
 2. Etablering av forvaltningsorganisasjon for utviklingsarbeid for saksbehandling
 3. Driftssetting og overlevering til forvaltningsorganisasjon og linje

Målsettingen til delprosjektet Forvaltning er å sikre at NTNU har en forvaltningsorganisasjon som setter NTNU i stand til å:

 • oppfylle rammebetingelsene for forvaltning, det vil si:
  • oppfylle tjenesteavtalen / ivareta kontraktsforpliktelser
  • ivareta krav fra UH Sak (rigge tilgang, oppfølging av videre utvikling, feilhåndtering, endringshåndtering og konfigurering)
  • oppfylle våre forpliktelser i Felles Forvaltning (Sektor)
  • ha sikker drift og forvaltning ved innføringstidspunktet og i kontraktsperioden med et besluttet ambisjonsnivå, et klart eierskap og med klare beslutningsprosesser
 • rigge et apparat som kan jobbe effektivt med skjema og innhold
 • tilrettelegge for et videre utviklingsløp for å ta ut gevinster fra systemet vi har anskaffet
 • bidra til å definere nye roller i omstillingen av ressurser ved innføring av nytt system

Hvordan skal vi utvikle og etablere en forvaltningsorganisasjon?

Forvaltning, eller FDV (Forvaltning, drift og videreutvikling), av løsningen vi får fra UH Sak, inkluderer mange oppgaver og roller. Flere avdelinger i fellesadministrasjonen skal delta og bidra i arbeidet. Samtidig skjer det en stadig utvikling i rammebetingelser og krav underveis i UH Sak og NTNU Sak. Vi har derfor en smidig tilnærming til utforming av forvaltningen, og bygger den opp gradvis og trinnvis.

Forvaltningen skal leve og utvikles over mange år, og det er derfor viktig at vi utvikler forvaltningsorganisasjonen stegvis og i takt med endringer som oppstår og de erfaringene vi gjør etter at vi har tatt i bruk løsningen. I delprosjektet rigger vi første versjon av forvaltningsorganisasjonen, hvor vi får på plass grunnmuren først, deretter etablerer en forvaltningsorganisasjon og etablere en første forvaltning for en start på utviklingsløpet som legger grunnlaget for gevinstrealisering.

Illustrasjon: NTNU Sak forvaltning jobber trinnvis med etablering og utvikling av forvaltningsorganisasjon

Hvem er vi som jobber i NTNU - Sak Forvaltning?

Delprosjektleder:

 • Rita Løberg (NTNU IT Forvaltning)

Faste deltakere i delprosjektet:

 • Per Arne Wilson (NTNU IT Forvaltning)
 • Ragnhild Syrstad Wold (NTNU IT Forvaltning)
 • Siri Brunvoll (FA Utdanning)
 • Nelly Anita Lian (DOKU)