Wikier

Melde skade - student

Dette skal du som er student gjøre dersom du skader deg i undervisningstiden.

Registrer skaden din i NTNUs avvikssystem

Meld fra om skaden til studiestedet ditt, og registrer skaden i avvikssystemet til NTNU.

Meld inn skaden/sykdommen til Nav

Slik melder du en yrkesskade inn til Nav (bruk skjema 13-10.01).

Husk også å melde fra om skaden til ditt private forsikringsselskap om du har tegnet privat forsikring.

Meld fra om skaden/sykdommen innen tidsfristen

I utgangspunktet er det studieinstitusjonen som er ansvarlig for å melde skaden til Nav, men du kan gjøre dette selv om du ønsker.

For å ha rett på yrkesskadedekning må du:

  • Melde fra om skaden din til Nav innen 1 år etter at skaden oppsto:
  • En yrkessykdom må være meldt innen 1 år etter at du eller studieinstitusjonen ble klar over årsaken til sykdommen

Selv om en skademelding ikke er gitt innen fristen, kan det gjøres unntak dersom det er klart at det dreier seg om en yrkesskade, og at det er gode grunner til at tidsfristen ikke ble overholdt.

Sjekk om du er yrkesskadedekket

I gitte situasjoner er du som student yrkesskadedekket mot uhell, sykdom og skade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår i en undervisningssituasjon. Dette reguleres av folketrygdloven § 13-10.

Se hvilke forsikringsordninger for studenter som gjelder i ulike situasjoner.