Wikier

Melde flytting til folkeregisteret

Her finner du informasjon om melding om flytting og innflytting i forbindelse med forskningstemin i utlandet.

English version - Notifying the Norwegian Population Register about your move.

Temaside om Forskertermin | Sider merket med reise.

Skal du oppholde deg på forskningstermin i utlandet i mer enn seks måneder, må du melde flytting til Folkeregisteret. Siden arbeidsoppholdet i utlandet er av midlertidig karakter og ikke en egentlig utflytting fra Norge bør flyttemeldingen avslås. Ta kontakt med kontakter ved HR- og HMS- avdelingen hvis flyttemeldingen blir godkjent, da utmelding kan ha noen uheldige konsekvenser. Frist til å klage på vedtaket er 3 uker. Husk at du også må melde innflytting når du kommer tilbake til Norge.

Hos Skatteetaten.no finner du skjema og mer info om inn- og utflytting. Husk at flytting til utlandet ikke kan meldes på internett.