Wikier

Brukerveiledninge...

MachForm - Automatisk utfylling

MachForm Intern (blå) er integrert med Feide. Dette betyr at innsenderen er autentisert med Feide-ID, og skjemaet kan da benytte data fra en integrasjon som henter og distribuerer data fra NTNUs primærkilder, for eksempel Paga og FS. Skjemabyggeren kan sette opp automatisk utfylling av felt, for eksempel navn, epost, studentnummer, postadresse, enhet o.l.

Legge til automatisk innfylling av et felt

Merk at dette kun fungerer på MachForm Intern (blå) og Intern Test, da de som besvarer skjema må være innlogget med Feide.

1. Legg til et normalt tekstfelt («Single Line Text»)

1.a. Også felt som skal bli til nedtrekksmenyer skal legges til som normalt tekstfelt

Legge til tekstfelt

2. Endre navn på feltet som normalt. Du trenger ikke å endre andre innstillinger

Endre tekstfelt

3. Legg til kode for informasjonen som skal fylles ut i boksen Custom CSS Class («Tilpasset CSS-klasse»)

CSS-klasse i MachForm

3.a. Hvis den som svarer på skjemaet ikke skal kunne redigere feltet, bruk også koden «ntnu_disabled» adskilt av et mellomrom. Eg.: «ntnu_full_name ntnu_disabled». Tips: Bruk heller «ntnu_disabled» fremfor å huke av for «Read only», kun førstnevnte vil ha effekt.

3.b. Hvert felt kan kun ha én informasjonskode

Tilgjengelig koder

Fullt navn: ntnu_full_name

Fornavn: ntnu_first_name

Etternavn: ntnu_last_name

Epost: ntnu_email

For dette feltet må du bruke et epost-felt, ikke et normalt tekstfelt.

Fødselsdato: ntnu_date_of_birth

​​​​​​​Mobilnummer:  ntnu_phone_mobile

(Mobilnummer): ntnu_phone (Er på vei ut. Bruk heller ntnu_phone_mobile)

Telefon arbeid: ntnu_phone_work (Fungerer kun for ansatte. )

Studentnummer: ntnu_studentnummer

 

Hjemsted postnummer og -sted: ntnu_postal (Fungerer kun for studenter)

Hjemsted postnummer: ntnu_postal_code (Fungerer kun for studenter)

Hjemsted poststed: ntnu_postal_city (Fungerer kun for studenter)

Hjemsted adresse: ntnu_postal_address (Fungerer kun for studenter)

 

Semester postnummer og -sted: ntnu_semester_postal (Fungerer kun for studenter)

Semester postnummer: ntnu_semester_postal_code (Fungerer kun for studenter)

Semester poststed: ntnu_semester_postal_city (Fungerer kun for studenter)

Semester adresse: ntnu_semester_postal_address (Fungerer kun for studenter)

 

Velg enhet: ntnu_role_organisasjon

Liste med alle enheter brukeren er registrert hos, blir til en nedtrekksmeny.

Velg emne: ntnu_role_emne_u

Liste med alle emner brukeren er undervisningsmeldt i, både for faglærer og student. Både emnekode og emnenavn inkluderes i en nedtrekksmeny. Kun emner med aktiv påmelding kan velges.

Vurderingsemner: ntnu_role_emne_v

Liste med alle emner brukeren er oppført for vurdering i, ellers likt som Velg emne.

Avanserte koder

Bruken av disse er noe ukjent per nå.

Fakultetskode: ntnu_magic_emne_v_fakultet

Boks for å lagre forkortelsen til fakultet og institutt.

Emnenavn: ntnu_magic_emne_v_navn

Boks for å lagre navnet til det valgte emnet.

Mottakers epost: ntnu_magic_emne_v_epost

Boks for å lagre e-postadressen til mottakeren.

 

Dette er alle tilgjengelige informasjonskoder, som oppgitt på https://api.ntnu.no/formfiller.html.

2266 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Skjema