Wikier

Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved SU

Vil du jobbe med studentrekruttering og sosiale medier?

Vi er på jakt etter degs om ønsker å dele av dine erfaringer og din studiehverdag til kommende studenter.

Dine arbeidsoppgaver som studentambassadør er:

 • Lage innhold og svare på spørsmål om din studiehverdag på vår Instagram-konto NTNU Samfunn
 • Være vertskap under campusbesøk fra videregående skoler
 • Besøke videregående skoler i Trøndelag
 • Holde presentasjoner om studiene ved SU-fakultetet
 • Delta i opplærings- og redaksjonsmøter med andre studentambassadører
 • Andre oppgaver kan også være aktuelt etter interesse som foto- og filmproduksjon og støtte under arrangementer

Her kan du lese mer om stillingen som studentambassadør.

Søk på stillingen

Vil du jobbe for et levende campus på Dragvoll?

Vi er på jakt etter deg som vil jobbe for at campus Dragvoll er en levende og attraktiv campus.

Dine arbeidsoppgaver som campusvert er blant annet:

 • Du skal jobbe med drift av felles lærings- og studentarealer.
 • Koordinere tiltak for en levende campus som f.eks arrangement som foregår på campus Dragvoll
 • Bemanne infopunkt for nye studenter under studiestart

Her kan du lese mer om stillingen som campusvert
Søk på stillingen

Vil du jobbe som studiestartsleder for førsteårsstudenter?

Vi er på jakt etter deg som ønsker å bidra til at de nye studentene på statsvitenskap, sosiologi og samfunns- og idrettvitenskap får en best mulig start start på studiet!

Dine arbeidsoppgaver som studiestartsleder er:

 • Gjennomføre bli-kjent aktiviteter i studiestartsgruppene
 • Gjennomføre aktiviteter for å bli kjent med NTNU
 • Fasilitere for enkle faglige opplegg i oppstartsuken
 • Delta på oppstartsseminar i regi av ISS
 • Delta på opplæring, egne forberedelser og evalueringsmøter

Her kan du lese mer om stillingen som studiestartleder.

Søk på stillingen

Vil du jobbe som mentor for førsteårsstudenter på sosialantropologi eller lektorutdanningen i geografi?

Vi er på jakt etter deg som ønsker å bidra til at de nye studentene får en god start på sin utdannelse, både faglig og sosialt.

Dine arbeidsoppgaver som mentor er blant annet:

 • Delta og gjennomføre aktiviteter i mottaket av nye studenter
 • Planlegge og gjennomføre møter med mentorgruppen gjennom høstsemesteret
 • Delta på regelmessige innsjekksmøter med arbeidsleder og andre mentorer

Her kan du lese mer om stillingen som mentor for førsteårsstudenter.

Søk på stillingen