Wikier

Ledergruppen ved NV-fakultetet

Her finner du informasjon om ansvar og sammensetning for ledergruppen ved Fakultet for naturvitenskap. Møtereferater finner du her.

Leter du etter noe annet? Se Temaside om råd og utvalg | Alle Sider merket utvalg

Medlemmer i ledergruppen

Fakultetsadministrasjonen

Instituttledere

Representant for midlertidig ansatte

  • Stipendiat Alexander Willi Fiedler
    Vara: Stipendiat Ingrid Haga Øvreeide

Representant for NTNU Nano

Studentrepresentanter

  • Student Jonas Låstad
  • Vara: Student Rajetha Sutha
  • Student Sindre Vie Jørgensen
  • Vara: Student Frederik Framhus