Wikier

Råd og utvalg ved...

Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH

Ledergruppe

 1. Nanna Sønnichsen Kayed, Instituttleder, Institutt for psykisk helse
 2. Valentina Cabral Iversen, Nestleder forskning og innovasjon
 3. Torunn Hatlen Nøst, Nestleder utdanning
 4. Solveig Klæbo Reitan, Nestleder utdanning Medisinstudiet
 5. Jannicke Ankile, Kontorsjef
 6. Solveig Klæbo Reitan, Fagenhetsleder Voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid
 7. Odd Morten Mjøen, Fagenhetsleder Vernepleie og NAKU
 8. Marit By Rise, Senterleder RKBU Midt-Norge

Om Institutt for psykisk helse og Ledelse

Utvidet ledergruppe

Utvidet ledergruppe består av Ledergruppe samt to representanter for fast vitenskapelig ansatte, en representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte, en representant for administrativt tilsatte samt to studentrepresentanter.

 1. Fast vitenskapelig: Nina Petersen Reed, Førsteamanuensis
 2. Fast vitenskapelig: Katrine Kveli Fjukstad, Førsteamanuensis
 3. Midlertidig vitenskapelig: Tone Ristad, Stipendiat
 4. Administrativ: Nora Lilly Myrland, Rådgiver
 5. Studentrepresentant: Oda Beate Beitland, tillitsvalgt
  • Vararepresentant:

Innkalling, sakspapir og referat

Ledermøter ved Institutt for psykisk helse (interne sider)


Råd og utvalg

Studieprogramledere

Opptaksråd for doktorgradstudiet

 1. Valentina Cabral Iversen, Professor (leder)
 2. Marit By Rise, Professor
 3. May Britt Drugli, Professor
 4. Mirjam Elisabeth Åsen, Stipendiat
 5. Lena Berg Hamnes, Seniorkonsulent (sekretær)