Wikier

Råd og utvalg ved...

Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH

Ledelse

Fagenhetsledere

Studieprogramledere

Ledergruppen

  1. Nanna Sønnichsen Kayed, Instituttleder
  2. Patrick Stefan Kermit, Nestleder for forskning og innovasjon
  3. Torunn Hatlen Nøst, Nestleder for utdanning
  4. Solveig Klæbo Reitan, Nestleder for utdanning, Medisinstudiet
  5. Jannicke Ankile, Kontorsjef
  6. Solveig Klæbo Reitan, Fagenhetsleder for Voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid
  7. Patrick Stefan Kermit, Fagenhetsleder for Vernepleie og NAKU
  8. Marit By Rise, Enhetsleder for Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Midt-Norge

Utvidet ledergruppe

Utvidet ledergruppe består av Ledergruppe samt to representanter for fast vitenskapelig ansatte, en representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte, en representant for administrativt tilsatte samt to studentrepresentanter.

Fast vitenskapelig ansatt

Midlertidig vitenskapelig ansatt

Administrativ ansatt

Studentrepresentant


Ledermøter, innkalling, sakspapirer og referat

Ledermøter ved Institutt for psykisk helse


Opptaksråd for doktorgradstudiet (Ph.D.)

Sekretær for opptakrådet: Odd Meland, Rådgiver